kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 

 

 

CEZA DAVASI TEMYİZ DİLEKÇESİ HAZIRLAMA FORMU - 2014

 

Aşağıdaki Form Alanlarını Doldurunuz... (* işareti bulunan alanlar zorunludur)

 

Temyiz Edenin Adı Soyadı:

*

Temyiz Edenin Dosyadaki Sıfatı:

Mahkeme Adı:

*

Esas Numarası:

*

Karar Numarası:

*

Suç Tarihi:

Karar Tarihi:

*

Kararın Tebliğ Tarihi:

Temyiz Tarihi:

*

Suç:

Sanık Hakkında Verilen Karar

Hapis Cezası (Yıl-Ay-Gün):

Adli Para Cezası (TL):

 

 

Aşağıdaki Genel Temyiz Nedenlerinden Uygun Olanları Seçiniz... (Hiçbir seçim yapmadığınızda boş temyiz şablonu açılmaktadır.)

 

1- Suç Vasfına Göre Mahkeme Görevli Değildir.

26- Yaşı 18 den Küçük Sanık Avukatsız Dinlenmiştir.

2- Suç Yerine Göre Mahkeme Yetkili Değildir.

27- Yaşı 18 den Küçük Sanığın Duruşması Açık Yapılmıştır.

3- Suç tarihine Göre Dava Zamanaşımı Gerçekleşmiştir.

28- Alt Sınırı 5 Yıl Olan Suçta Sanık Müdafisiz Dinlenmiştir.

4- Karar Tarihine Göre Ceza Zamanaşımı Gerçekleşmiştir.

29- Yaş Küçüklüğü İndirimi Yapılmamıştır.

5- Suç Sanık Tarafından İşlenmediği Halde Ceza Verilmiştir.

30- Şartları Oluştuğu Halde Takdiri İndirim Yapılmamıştır.

6- Suç Sanık Tarafından İşlendiği Halde Beraat Verilmiştir.

31- Şartları Oluşmadığı Halde Takdiri İndirim Yapılmıştır.

7- Şikayet Olduğu Halde Düşme Kararı Verilmiştir.

32- Tutukluluk ve Gözaltı Süreleri Mahsup Edilmemiştir.

8- Şikayet Olmadığı Halde Mahkumiyet Verilmiştir.

33- Şartları Oluşmadığı Halde HAGB (CMK 231) Uygulanmıştır.

9- Sonuç Ceza Doğru Hesaplanmamıştır.

34- Şartları Oluştuğu Halde HAGB (CMK 231) Uygulanmamıştır.

10- İddianame, Mütalaa ve Sonuç Ceza Uyumlu Değildir.

35- Suçta Kullanılan  Eşyalar Müsadere Edilmemiştir.

11- Taraflar İstediği Halde Uzlaşma Uygulanmamıştır.

36- Sanığa İddianame ve Ekleri Okunmamıştır.

12- Taraflar İstemediği Halde Uzlaşma Uygulanmıştır.

37- Kısa Kararla Gerekçeli Karar Uyumlu Değildir.

13- İki Yılın Altındaki Hapis Cezası Ertelenmemiştir.

38- Dosyada Hakim ve Zabıt Katibi İmzaları Tam Değildir.

14- Bir Yılın Altındaki Hapis Seçenek Yaptırıma Çevrilmemiştir.

39- Bütün Katılma Talepleri Karara Bağlanmamıştır.

15- Bir Ayın Altındaki Hapis Seçenek Yaptırıma Çevrilmemiştir.

40- İddianamedeki Sevk Maddelerinin Tamamı Karşılanmamıştır.

16- Sanık Sabıkalı Olduğu Halde Ceza Ertelenmiştir.

41- Sanığa Yokluğunda Toplanan Deliller Bildirilmemiştir.

17- Sabıkasız Sanığa Tekerrür Hükümleri Uygulanmıştır.

42- Sanığa Gerekli Hallerde Ek Savunma Verilmemiştir.

18- Tek Suç Varken Zincirleme Suç (Teselsül) Uygulanmıştır.

43- Tanık ve Bilirkişilere Usulünce Yemin Yaptırılmamıştır.

19- Birden Fazla Suç Varken Zincirleme Suç Uygulanmamıştır.

44- Son Söz Sanığa veya Vekiline Verilmemiştir.

20- Suç Tamamlandığı Halde Teşebbüs Uygulanmıştır.

 

45- Lehe Hükümlerin Uygulanması Talebi Karşılanmamıştır.

21- Suç Tamamlanmadığı Halde Teşebbüs Uygulanmamıştır.

 

46- Eksik Soruşturma Nedeniyle Delillerin Tamamı Toplanmamıştır.

22- Şartları Oluşmadığı Halde Tahrik Uygulanmıştır.

47- Somut Olay ile Uygulanan Maddeler Uyumlu Değildir.

23- Şartları Oluştuğu Halde Tahrik Uygulanmamıştır.

48-Avukatlı İşlerde Vekalet Ücretine Hükmedilmemiştir.

24- Sanık Yardım Eden Değil Asli Faildir.

 

49-Yargılama Giderlerine Hükmedilmemiştir.

25- Sanık Asli Fail Değil Yardım Edendir.

50-Yargılama Giderlerinin Sanığa Yükletilmesi Haksızdır.

 

 

Varsa Özel Temyiz Nedenlerinizi Metin KutusunaYazınız... (Örneğin: "Olayda kendini savunan sanığa meşru müdafa hükümleri uygulanmalıdır")

 

 

                          

 

 

                      

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama   

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA