kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1982 545 1982 1771 24/03/1982
 
ÇELTİK EKİM İZİN BELGESİNE UYGUN BİÇİMDE SULAMA YAPANLARA VERİLEN SU-
YUN, İDARECE KESİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, davacıların çeltik ekmiş oldukları 150 dekar arazinin sulama su-
yunun kesilmesine ilişkin Çeltik Komisyonu Başkanlığı işleminin iptali
istemiyle açılmıştır.
3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanununun 2.maddesi "Çeltik ekecekler çeltik
komisyonundan izin almaya mecburdurlar. Yağışlı veya kurak yıllara gö-
re çeltik ekimine ayrılacak alanın çeltik ekmek isteyenlere göre tayin
edilmesi ve ona göre su dağıtılmasının idaresi ve gereğince parça ekim
ve su nöbetlerinin düzene konulması çeltik komisyonlarının vazife ve
selahiyeti içindedir..." hükmünü taşımaktadır.
Davacılar, 150 dekar alanda, çeltik ekmek için başvurmuşlar, bu istem-
leri çeltik komisyonu kararıyla kabul edilmiştir. Davacıların çeltik
ekim ruhsatında, çeltiğin Orcan cayı, Çiviler Gözü ve Şavkılı Deresin-
den gelen su ile sulanacağı belirtilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden davacıların 6.7.1980 tarihine kadar
izin belgesine uygun biçimde sulama yaptıkları, bu tarihten sonra dava
konusu edilen işlemle suyun kesildiği anlaşılmaktadır.
Bu itibarla, 3039 sayılı Yasanın 2.maddesine uygun biçimde alınan çel-
tik ekim ruhsatına göre sulama yapan davacılara verilen suyun kesilme-
sine ilişkin işlemde anılan yasaya uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.
(MS/MÜ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA