kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 2159 1982 744 20/04/1982
 
UYUŞMAZLIĞIN ESASI ABONMAN SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ-
NİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ OLDUĞUNDAN ÇÖZÜMLENMESİNİN ADLİ YARGI GÖRE-
Vİ İÇİNDE OLDUĞU HK.<
Uyuşmazlık fazla olarak elektrik ücreti istenmesine ilişkin işlemin
iptali ile gerçek borcunun tesbiti istemidir.
2577 sayılı kanunun 2.maddesinin (a) fıkrası sadece idari işlemlerin
iptal davasına konu olabileceklerini hükme bağlamıştır.
Davacının iptalini istediği Ankara Belediyesi Elektrik, Havagazı ve
Otobüs İşletmesi Genel Müdürlüğü yazısı istenen Elektrik ücretinin
fazla tesbit edilmesi nedenlerinin açıklanmasına ilişkin olup uyuşmaz-
lığın esası abonman sözleşmesine dayalı özel hukuk hükümlerinin uygu-
lanması ile ilgili olduğundan çözümlenmesi adli yargının görevi içinde
bulunmaktadır.
Bu nedenle Danıştay'ın görevi dışında kalan davanın 2577 sayılı kanu-
nun 14. ve 15.maddelerinin (a) fıkrası uyarınca görev yönünden reddine
karar verildi.(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA