kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 1658 1986 402 16/09/1986
 
HURDA ALTIN ALIŞLARI İÇİN GİDER PUSULASI DÜZENLENMEMESİNİN ÖZEL USUL-
SÜZLÜK CEZASI KESİLMESİNİ GEREKTİRDİĞİ HK.<
Uyuşmazlık, davacı adına 1983 takvim yılı için kesilen özel usulsüzlük
cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı, işyerinde yapılan fi-
ili envanter sonucunda düzenlenen ve bizzat davacı tarafından imzala-
nan 11.7.1983 günlü tutanakla 13.644.631 liralık hurda altın alışları
için gider pusulası düzenlenmediği saptandığından 213 sayılı Kanunun
353.maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre özel usulsüzlük cezası ke-
silmesinde kanuna aykırılık bulunmadığı, Davacı uygulanması gereken ce
zanın üst sınırının 50.000 lira olduğunu iddia etmekte ise de 213 sa-
yılı Kanunun 23.6.1982 tarihinde yür7rlüğe giren 2686 sayılı kanunun
38.maddesi ile değişik 353.maddesinin 2.fıkrasında bu tip özel usulsüz
lük cezalarının bir yıl için toplam 500 lirayı aşamayacağı belirtildi-
ğinden, bu iddianın yerinde görülmediği, davacının defter kayıtlarının
fiili envanteri doğrulamasının ve alış ve satışlarının faturalı olması
nın kesilen özel usulsüzlük cezasını kusurlandıramıyacağı gerekçesiyle
reddeden Vergi Mahkemesi kararının; bozulması talebinden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö
rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.

BŞ/EK

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA