kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1991 676 1990 1595 04/04/1991
 
YURT DIŞI DOKTORA BURSU SINAVINI KAZANAN DAVACININ YURT DIŞINA GÖNDE-
RİLMEMESİNDE KURUMUN TAKDİR YETKİSİ OLDUĞU HK.<
Yurt Dışı Doktora Bursu sınavını kazanan davacıya sınav sonuçlarının
duyurulması ve burs verilerek yurt dışına gönderilmemesi işleminin ip-
tali isteğiyle açılan davanın, sınavda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiy
le soruşturma açıldığı ve yapılan sınavın iptal edildiği gerekçesi ile
yapılan işlemin yerinde olduğu, sınava giren davacının sınav formunda
da açıkca yapıldığı gibi bu sınavı kazanması nedeni ile bir yükümlülük
altına girmeyeceğini bildiği ve kurumun sınava çağırma ve yurt dışına
gönderme konularında takdir yetkisinin bulunduğunun belirtildiği gerek
çesiyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek
bozulması isteğidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası
nın 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesi kararının dayandığı gerekçe usul ve Yasaya uygun olup,
bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından, temyiz iste
minin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:82-83) BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA