kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 1723 1981 324 16/04/1984
 
YOL YAPIMI SIRASINDA DEĞİRMENİN ARKINDA MEYDANA GELEN HASAR TAMİR EDİL
SE BİLE DEĞİRMENİN ÇALIŞMASI MÜKMÜN OLMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN TAZMİNAT
İSTEMİNİN DAYANAĞI BULUNMADIĞI HK. <
Dava, imar planı uygulaması nedeniyle yol yapımı esnasında davacıya
ait değirmene su götüren arka zarar verildiğinden bahisle arkın tamir
edilerek eski haline getirilmesini temin için maddi tazminata karar ve
rilmesi istemiyle açılmıştır.
Davacının tamir edilerek çalışır duruma gelmesini istediği arkın kadim
olmadığı ve kendi tapulu mülkünde bulunmadığı gibi, bu arkın yararlan-
ma hakkının da mevcut olmadığı, ayrıca ark tamir edilse bile, lağım su
ları karıştığı için koliform ihtiva eden idare suyunun belediyece bu
arka bağlanmasının söz konusu olmadığı, böylece değirmenin çalışması-
nın olanaksız olduğu anlaşılmaktadır.
Davacı, idarece zarar verildiğini öne sürdüğü arkın işe yaramaz hale
gelmesi nedeniyle değirmenin çalışmadığını belirtmekte ise de; bundan
oluşan zararın ya da kar mahrumiyetinin tazminini istemiş, kamuya ait
taşınmaz üzerinde yapılmış ve kadim olmayan arkın tamir edilmesini te-
min için bu davayı açmış, böylece değirmenin yeniden çalışabilir duru-
ma gelmesini amaçlamış bulunmaktadır.
Ancak yukarıda açıklandığı üzere arkın tamir edilmesi halinde dahi de-
ğirmenin çalışması mümkün olmadığından tazminat isteminin de dayanağı
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA