kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 4107 1980 7217 27/11/1984
 
YAŞ HADDİ NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN VE EMEKLİ İŞLEMİNİN TEBLİĞİ
TARİHİNE KADAR FİİLEN GÖREV YAPAN DAVACIYA BU SÜRE İÇİN TAM GÜN TAZMİ-
NATININ ÖDENEMEYECEĞİ HK.<
Hükümet tabibi iken 65 yaşını doldurması nedeniyle 13.7.1979 tarihi
itibariyle emekliye sevk edilen davacıya emekli işlemi 30.7.1979 tarih
li yazıyla 10.8.1979 tarihinde tebliğ edilmiş ve 1.8.1979 tarihinden
geçerli emekli aylığı bağlanmış olup, 1-10 Ağustos tarihleri arasında
görev yaptığını söyliyen davacı bu süreye ait tam-süre çalışma tazmi-
natlarının ödenmemesi işleminin iptalini istemektedir.
5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 40.maddesinde, "İştirakçile-
rin vazifeleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 ya-
şını doldurdukları tarihtir" hükmü yer almıştır. Bu hüküm uyarınca,
ilgilinin yaş haddini doldurduğu 13.7.1979 tarihinde hukuken memur sta
tüsü ile ilişkisi kesilip emekli statüsüne geçmiş bulunmaktadır. Emek-
li statüsündeki bir kişiye ise, kadro karşılığı ödenen 2162 sayılı ka-
nun kapsamındaki tazminatların ödenmesine yasal olanak bulunmadığından
dava konusu işlemde mevzuata aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.

BŞ/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA