kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1995 2721 1994 4515 26/09/1995
 
YASA DIŞI ÖRGÜT ADINA FAALİYETTE VE YARDIMDA BULUNAN DAVACININ YÜKSEK-
ÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARTILMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Eğitim Fakültesi öğrencisi olan davacının yasa dışı kuruluşlar adına
faaliyet yapması ve yardımda bulunması nedeniyle 2547 sayılı Yasanın
54/a ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10/e
maddesi uyarınca yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasıyla cezalandı-
rılmasına ilişkin Eğitim Fakültesi Disiplin Kurulu işleminin iptali
istemiyle açılan davayı; dava ve işlem dosyasının incelenmesinden, da-
vacının polise verdiği ifadede yasa dışı terör örgütü mensupları ile
kırsal alanda buluştuklarını, gidiş ve gelişlerini ... merkezinde aynı
görüşe sahip öğrencilerle ilişkilerinin olduğunu çok ayrıntılı bir şe-
kilde anlattığı, üzerine atılı disiplin suçunu işlediği sonucuna ula-
şıldığı, disiplin cezasının verilip verilmemesinin ceza kovuşturması-
nın sonucuna bağlı olmadığı gerekçesiyle reddeden Sivas İdare Mahkeme-
sinin 14.4.1994 günlü 445 sayılı kararının; davacının üzerine atılı
suçun kesin olarak kanıtlanmadığı, sadece poliste alınan ifadelere da-
yandırıldığı öne sürülerek bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasa-
sının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlı-
dır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve Yasaya
uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz
isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:92)
(MT/NÇ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA