kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1983 529 1981 3447 07/02/1983
 
KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI YAPILMADAN KIYMET TAKDİRİNİN YAPILACAĞI GÜNÜN
DUYURULMASI ÜZERİNE AÇILAN DAVANIN İNCELENMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HK.<
Dava, taşınmaz malın bir bölümünün yol yapımı amacıyla kamulaştırılma-
sına ilişkin belediye encümeni kararının davanın özeti bölümünde belir
tilen nedenlerle iptali isteğiyle açılmıştır.
e830 sayılı Yasanın 25.maddesine göre; kamulaştırma işlemleri aynı ya-
sanın 13.maddesi uyarınca yapılan tebligat ile yürümeye başlar.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının kamulaştırma belgelerinin
kendisine tebliğ edilmesini beklemeden, taşınmaza kıymet takdirinin ya
pılacağı günün ilan edilmesi üzerine dava açtığı anlaşılmıştır. Bu du-
rumda ortada henüz yukarıda sözü edilen Yasa kuralları uyarınca tekem-
mül etmiş bir kamulaştırma işlemi bulunmadığından inceleme olanağı bu-
lunmayan davanın reddine karar verildi.BŞ/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA