kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BAŞKANLAR KURULU 1985 10 1985 8 02/10/1985
 
KÜRSÜ BAŞKANLIĞINDAN UZAKLAŞTIRMA BİR DİSİPLİN CEZASI NİTELİĞİNDE OL-
DUĞUNDAN, UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNÜN ONUNCU DAİRENİN GÖREVİ İÇİNDE OLDUĞU
HK.<
Kürsü Başkanlığından uzaklaştırma işinden dolayı açılan dava nedeniyle
Danıştay Beşinci dairesi ile Onuncu dairesi arasında çıkan uyuşmazlı-
ğına ilişkin dosya incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Danıştay Başkanlık Kurulunun 1984/4 sayılı kararı ile Beşinci Dairenin
görevleri arasında bulunan kamu görevlilerine ait disiplin işlerine
ilişkin davalara Onuncu Dairece bakılması uygun görülmüştür.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu edilen kürsü başkanlığından uzak
laştırma yolundaki işlemin, 1750 sayılı Kanunun bilimsel denetim başlı
ğını taşıyan 41.maddesi gereğince tesis edildiği, bu madde ise, yapı-
lan inceleme sonunda sorumlular hakkında; 1-Kürsü ve bölüm başkanlığın
dan uzaklaştırma, 2-Kısa süreli durdurma, 3-Uzun süreli durdurma ceza-
larından birisinin verilebileceğinin hükme bağlandığı anlaşılmaktadır.
Hernekadar bu işlem 1750 sayılı Kanunun Onuncu bölümünde yer alan 60
ve 61.maddelere göre tesis edilmemiş ise de, sonuç olarak bir disiplin
cezası mahiyetinde olduğundan, uyuşmazlığın çözümünün bu yönden Onuncu
Dairenin görevi içinde bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Bu nedenle dosyanın Onuncu Daireye gönderilmesine karar verildi.


BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA