AVUKAT BARO DİSİPLİN KURULUNCA 30 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ KISALTILAMAZ • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku AVUKAT BARO DİSİPLİN KURULUNCA 30 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ KISALTILAMAZ

AVUKAT BARO DİSİPLİN KURULUNCA 30 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ KISALTILAMAZ

Hukuk Mahkemeleri Yargılama Usulü, Duruşma, İspat ve Deliller, İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, Gider Avansı, Yargılama Giderleri, Adli Yardım, Vekalet Ücreti, Temyiz, İstinaf, Tahkim, Avukat Hakları, Avukat Disiplin İşlemleri, Barolar...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 18027


TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu
T. 06.05.2011
E. 2010/784
K. 2011/285

>Baro Disiplin Kurulu kararlarına karşı 30 günlük itiraz süresi yasa gereği olup, disiplin kurullarınca bu sürenin kısaltılması veya uzatılması yasal olarak mümkün değildir.

Şikayetçi, şikâyetli avukatın alacaklı M.Ç. vekili sıfatıyla borçlu şikâyetçi hakkında Kütahya 2.İcra Müdürlüğünün 2004/2961 Esas sayılı dosya üzerinden yürüttüğü takibe istinaden şikâyetçinin … numaralı cep telefonuna 05.05.2006 tarihinde “siz bu kadar karaktersizsiniz “ şeklinde ifadeler içeren mesaj gönderdiği iddiasıyla başlatın disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulunca eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Aynı eylem nedeniyle şikayetçinin Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusu Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 24.05.2007 günlü “olur”u ile açılan kovuşturma sonucunda Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesinin 13.09.2007 tarih 2007/132 Esas 2007/144 Karar sayılı kararında, suçun işlendiğini iddia ettiği 03.05.2006 tarihi itibariyle 5237 sayılı TCK’ nun 173.maddesinde belirtilen 6 aylık şikâyet süresi geçtikten sonra 26.11.2006 tarihinde şikâyet te bulunulduğundan son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmiş, kararın temyiz olunmaksızın 16.10.2007 tarihinde kesinleştiği dosya içindeki mahkeme kararından ve ekindeki kesinleşme şerhinden anlaşılmıştır.

Dosyanın incelenmesinde, Baro Disiplin Kurulunca şikâyetli avukatın uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın 3.maddesinde “…karara karşı tarafların kararın tebliğinden itibaren[u] 15 gün içerisinde Türkiye Barolar Birliği nezdinde itiraz haklarının olduğunun belirtilmesine” [/u]şeklinde karar verilmiştir.

Avukatlık Yasasının 157.maddesi gereğince disiplin kurulu kararlarına tebliğden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Baro Disiplin Kurulu kararlarına karşı 30 günlük itiraz süresi yasa gereği olup, disiplin kurullarınca bu sürenin kısaltılması veya uzatılması yasal olarak mümkün değildir.

Bu nedenlerle, Baro Disiplin Kurulunca 30 günlük yasal itiraz süresi tanınarak kararın yeniden taraflara tebliğinden sonra dosyanın Kurulumuza gönderilmesi için Baro Disiplin Kurulu kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç olarak, şikâyetli avukatın itirazının kabulü ile Baro Disiplin Kurulunun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin kararının BOZULMASINA, oy birliği ile karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku