1. Hukuk Dairesi 2016/18002 E. , 2016/11239 K. • kararara.com


Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2016/18002 E. , 2016/11239 K.

1. Hukuk Dairesi 2016/18002 E. , 2016/11239 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 327988
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2016/18002 E. , 2016/11239 K.

"İçtihat Metni"
....


-KARAR-


Mahkeme kararındaki nitelendirmeye göre, dava; kadastro öncesi nedene dayalı tapu iptali tescil istemine ilişkindir.
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 16.01.2016 tarih ve 1 sayılı kararı ile aynen kabul edilen ve 26.02.2016 günü Resmi Gazetede yayımlanarak 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren hukuk dairelerine ilişkin iş bölümü uyarınca bu davanın temyiz incelemesi Yargıtay 16.Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
Hâl böyle olunca, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 23.07.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6723 sayılı Kanun'un 21. maddesi ile değişik 60/3. maddesi gereğince dosyanın Yargıtay 16.Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, 19.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.....
  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları