1. Hukuk Dairesi 2016/17953 E. , 2016/11191 K. • kararara.com


Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2016/17953 E. , 2016/11191 K.

1. Hukuk Dairesi 2016/17953 E. , 2016/11191 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 328037
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2016/17953 E. , 2016/11191 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : DİĞER DEĞİŞİK İŞLER
Yargıtaya Geliş Tarihi:13.12.2016


-KARAR-


Mahkeme kararındaki nitelendirmeye göre, dava; 6183 Sayılı Kanundan kaynaklanan tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 16.01.2016 tarih ve 1 sayılı kararı ile aynen kabul edilen ve 26.02.2016 günü Resmi Gazetede yayımlanarak 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren hukuk dairelerine ilişkin iş bölümü uyarınca bu davanın temyiz incelemesi Yargıtay 17.Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
Hâl böyle olunca, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 23.07.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6723 sayılı Kanun'un 21. maddesi ile değişik 60/3. maddesi gereğince dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE,16.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
....
  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları