kararara.com

Yargı Kararı Paylaşım Platformu

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

6100 Sayılı HMK Hükmün Gerekçesiz Olması Nedeniyle Bozma... • kararara.com


  • Reklam

6100 Sayılı HMK Hükmün Gerekçesiz Olması Nedeniyle Bozma...

6100 Sayılı HMK Hükmün Gerekçesiz Olması Nedeniyle Bozma...

Mesajgönderen kararara.com » 19 Nis 2012, 10:23

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/13358
KARAR NO: 2011/13466

Davacı tarafından, davalı aleyhine 19.10.2009 gününde verilen dilekçe ile tapu kayıtlarında isim düzeltme istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 27.10.2010 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, tapu kaydına hatalı yazılan malik bilgilerinin düzeltilmesi istemi ile açılmıştır.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, dava reddedilmiş, hüküm davacının temyizi üzerine Dairemizin 07.06.2010 tarihli ilamı ile ve ilamda gösterilen nedenlerle bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak dava kısmen kabul edilmiştir.
Hükmü, davalı hazine temyiz etmiştir.
Dava tarihinde yürürlükte olan 1086 sayılı HUMK’nun 388 ve 389. maddelerinde bir kararda bulunması gereken unsurlar açıkça sıralanmış, özellikle de kararların gerekçeli olacağı hükme bağlanmıştır. Aynı kural 6100 sayılı Yasanın “hükmü kapsamı” başlıklı 297. maddesinde de kabul edilmiştir. Diğer taraftan Anayasa’nın 141/III. maddesinde belirtilen ilkeyi benimsenmiştir. Kısaca, yazılacak kararda tarafların iddia ve savunmalarının özetinin, anlaştıkları veya anlaşamadıkları hususların çekişmeli olan vakıalar hakkında toplanan delillerin neler olduğu, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, bütün bunlardan çıkan hukuki sonucun ne olduğunun gösterilmesi gerekir. Aksi halde yazılmış olan karar “sözde gerekçeli” bir karar olur. Değinilen yasa kurullarından sonra somut olaya gelince;
Temyiz edilmesi üzerine incelemesi yapılan kararda davacının iddiasına değinilmiş ancak, hangi sebeplerle davanın kısmen kabul edildiği, bu kabul şekline hangi delillerle ulaşıldığı ve bu delillerin değerlendirilmesinin ne olduğu gösterilmemiştir. Başka bir ifade ile karar “sözde gerekçeli”dir. Belirtilen biçimde usul kuralına esaslı aykırılık söz konusu olduğundan karar bozulmalıdır.
Karar açıklanan nedenlerle bozulmalıdır.
Kabule göre de; davacının 405 sayılı parsel ile ilgili davası olmadığı halde “taleple bağlılık” kuralına aykırı davranılarak dava varmış gibi hüküm kurulması da yerinde değildir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 04.11.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
 
Mesajlar: 3307
Kayıt: 24 Şub 2012, 13:16
Konum: İstanbul

Reklam

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri KararlarıKimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir

 

 Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA