BORCU İNKAR EDEN BORÇLUNUN SENEDİN SAHTELİĞİNİ İDDİA ETMESİ, BERAAT • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI İstinaf Mahkemeleri Kararları Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Kararları BORCU İNKAR EDEN BORÇLUNUN SENEDİN SAHTELİĞİNİ İDDİA ETMESİ, BERAAT

BORCU İNKAR EDEN BORÇLUNUN SENEDİN SAHTELİĞİNİ İDDİA ETMESİ, BERAAT


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27237ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9.CEZA DAİRESİ
Esas No : 2017/539
Karar No : 2017/353


SUÇLAR : Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik
HÜKÜMLER : Beraat, Beraat


Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; tüm dosya kapsamından sanığın katılana 39.000 TL tutarında küçükbaş hayvan sattığının sabit olduğu, katılan tarafından paranın tamamının nakit olarak elden verildiği iddia edilmiş ise de bu iddianın katılanın arkadaşı olan ve olay günü katılanın yanında olduğu diğer tanıklar tarafından doğrulanmayan Yalçın dışındaki diğer tanıklar tarafından doğrulanmadığı, aksine herhangi bir sabıka ve suç kaydı bulunmayan, hayvancılıkla uğraşan sanığın hayvanların bedeli olarak katılanın 13.000 TL nakit para ve 26.000 TL tutarında senet verdiği, senedin vadesinde ödenmemesi üzerine icra takibi başlattığı yönündeki savunmasının diğer tanıklarca doğrulandığı, özellikle hayvanların sevkıyatını yapan tanık C...'in katılanın sanığa 26.000 TL bedelli senet verdiği, o sırada katılanın yanında iki kişinin daha olduğu, senedin arabanın arkasında doldurulduğu, ancak senedi kimin yazıp imzaladığını görmediği yönündeki beyanı karşısında senedin katılan tarafından sanığa verildiği yönünde ciddi şüphe oluştuğu, ileride yapılacak icra takiplerini sonuçsuz bırakabilmek için senet veya çekin bilerek borçlu dışında bir başkası tarafından doldurulup imzalandığının bilinen bir husus olduğu, katılan hakkında dolandırıcılık, yağma vb. suçlardan pek çok soruşturma ve kovuşturma olduğu da gözetildiğinde katılanın iddialarına şüphe ile yaklaşılması gerektiği, bu nedenle mahkemece sanığın atılı suçlardan beraatine dair verilen kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından CMK'nın 280/1-a maddesi gereğince İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

Dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine CMK'nın 286/2-f maddesi gereğince KESİN olarak 23/02/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


  • POPULER KONULAR

Dön Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Kararları