ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNMESİ • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNMESİ

ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNMESİ

Suç ve Cezalar, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Tutuklama, Arama, Elkoyma, Denetimli Serbestlik, Ceza Muhakemesi, İnfaz, Tekerrür, İçtima, Koşullu Salıverilme, Sabıka Kaydı...

vocalist06 Site Üyesi

Mesajlar: 20


Merhaba sevgili dostlar. Hakımda verilmiş olan adli para cezasını bugün itibariyle ödemiş bulunmaktayım. Bildiğim kadarıyla cezanın tamamını ödedikten sonra adli sicil kaydenının belli bir süre içerisinde kendiliğinden silinmesi gerekiyor. Ancak katip arkadaş biraz kafamı karıştırdı. Adli sicil kaydımın silinmesi için mahkemeden bir kağıt alıp, Ankara'da bulunan bir yere (Adını unuttum) başvuruda bulunmam gerektiğini söyledi. Bu işin aslı nedir arkadaşlar, birileri yardımcı olabilir mi acaba?CoskunISIKDEMIR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 215
Konum: Fethiye/MUĞLAvocalist06 yazdı:
Merhaba sevgili dostlar. Hakımda verilmiş olan adli para cezasını bugün itibariyle ödemiş bulunmaktayım. Bildiğim kadarıyla cezanın tamamını ödedikten sonra adli sicil kaydenının belli bir süre içerisinde kendiliğinden silinmesi gerekiyor. Ancak katip arkadaş biraz kafamı karıştırdı. Adli sicil kaydımın silinmesi için mahkemeden bir kağıt alıp, Ankara'da bulunan bir yere (Adını unuttum) başvuruda bulunmam gerektiğini söyledi. Bu işin aslı nedir arkadaşlar, birileri yardımcı olabilir mi acaba?Suç tarihi ve kararın kesinleşme tarihi ne zaman ?


above us only sky...

vocalist06 Site Üyesi

Mesajlar: 20


CoskunISIKDEMIR yazdı:
vocalist06 yazdı:
Merhaba sevgili dostlar. Hakımda verilmiş olan adli para cezasını bugün itibariyle ödemiş bulunmaktayım. Bildiğim kadarıyla cezanın tamamını ödedikten sonra adli sicil kaydenının belli bir süre içerisinde kendiliğinden silinmesi gerekiyor. Ancak katip arkadaş biraz kafamı karıştırdı. Adli sicil kaydımın silinmesi için mahkemeden bir kağıt alıp, Ankara'da bulunan bir yere (Adını unuttum) başvuruda bulunmam gerektiğini söyledi. Bu işin aslı nedir arkadaşlar, birileri yardımcı olabilir mi acaba?Suç tarihi ve kararın kesinleşme tarihi ne zaman ?


Suç tarihi 2013, kesinleşme tarihi 2017.CoskunISIKDEMIR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 215
Konum: Fethiye/MUĞLAvocalist06 yazdı:
CoskunISIKDEMIR yazdı:
vocalist06 yazdı:
Merhaba sevgili dostlar. Hakımda verilmiş olan adli para cezasını bugün itibariyle ödemiş bulunmaktayım. Bildiğim kadarıyla cezanın tamamını ödedikten sonra adli sicil kaydenının belli bir süre içerisinde kendiliğinden silinmesi gerekiyor. Ancak katip arkadaş biraz kafamı karıştırdı. Adli sicil kaydımın silinmesi için mahkemeden bir kağıt alıp, Ankara'da bulunan bir yere (Adını unuttum) başvuruda bulunmam gerektiğini söyledi. Bu işin aslı nedir arkadaşlar, birileri yardımcı olabilir mi acaba?Suç tarihi ve kararın kesinleşme tarihi ne zaman ?


Suç tarihi 2013, kesinleşme tarihi 2017.Yeni Kanun'a göre işlem yapacaksınız.

Adlî sicil bilgilerinin silinmesi
Madde 9- (1) Adlî sicildeki bilgiler;
a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
c) Ceza zamanaşımının dolması,
d) Genel af,
Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.
(2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.
(3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine
göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet
kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv
kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına
alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi
Madde 12- (1) (Değişik: 5/4/2012-6290/2 md.) Arşiv bilgileri;
a) İlgilinin ölümü üzerine,
b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan
mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,
tamamen silinir.
(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep
aranmaksızın tamamen silinir.
(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer
olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
(4) (Ek: 24/11/2016-6763/40 md.) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar,
infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.


above us only sky...

vocalist06 Site Üyesi

Mesajlar: 20


Yeni Kanun'a göre işlem yapacaksınız.

Adlî sicil bilgilerinin silinmesi
Madde 9- (1) Adlî sicildeki bilgiler;
a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
c) Ceza zamanaşımının dolması,
d) Genel af,
Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.
(2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.
(3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine
göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet
kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv
kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına
alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi
Madde 12- (1) (Değişik: 5/4/2012-6290/2 md.) Arşiv bilgileri;
a) İlgilinin ölümü üzerine,
b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan
mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,
tamamen silinir.
(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep
aranmaksızın tamamen silinir.
(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer
olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
(4) (Ek: 24/11/2016-6763/40 md.) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar,
infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.[/quote]

Kanunda infazın tamamlanması halinde silineceği yazıyor ki zaten ben de bu şekilde biliyorum. Fakat aklımı karıştıran zabıt katibi oldu. Adli sicil kaydımın silinmesi için mahkemeden bir kağıt alıp, Ankara'da bulunan bir yere (Adını unuttum) başvuruda bulunmam gerektiğini söyledi. Esas sorum da buydu.

Yani kayıt bir süre sonra kendiliğinden silinecek mi, yoksa sildirme işlemi ile ilgili benim mi girişimde bulunmam gerekecek?

Tekrar teşekkürler.Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Ceza Hukuku