EŞİNİN EVLATLIĞINI EVLAT EDİNME • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Aile ve Boşanma Hukuku EŞİNİN EVLATLIĞINI EVLAT EDİNME

EŞİNİN EVLATLIĞINI EVLAT EDİNME

Kişiler, Ad ve Soyad Düzeltme, Yaş Düzeltme, Aile, Nişanlılık, Evlilik, Ayrılık, Boşanma, Nafaka ve Tazminat, Velayet, Vesayet, Mal Paylaşımı, Evlat Edinme, Babalık ve Tanıma...

beratcankilic Site Üyesi

Mesajlar: 1


Eski Medeni Kanun döneminde evli çiftlerin tek başına evlat edinmesi mümkün olduğundan, 1993 yılında eşlerden birinin yaşı 35'ten az olduğu için yalnızca diğeri (baba) tarafından sözleşme ile evlat edinme gerçekleştirilmiş. Evlat edinilen, annesi ile miras ilişkisi kurmak istiyor; bu konuda ne yapılabilir? Eşinin diğer çocuğunu evlat edinme yoluna (m.306/3)gidilemiyor çünkü "diğer çocuk" kavramına evlat edinilen girmiyor.admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27447beratcankilic yazdı:
Eski Medeni Kanun döneminde evli çiftlerin tek başına evlat edinmesi mümkün olduğundan, 1993 yılında eşlerden birinin yaşı 35'ten az olduğu için yalnızca diğeri (baba) tarafından sözleşme ile evlat edinme gerçekleştirilmiş. Evlat edinilen, annesi ile miras ilişkisi kurmak istiyor; bu konuda ne yapılabilir? Eşinin diğer çocuğunu evlat edinme yoluna (m.306/3)gidilemiyor çünkü "diğer çocuk" kavramına evlat edinilen girmiyor.


YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
Esas: 2005/2952
Karar: 2005/6513


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı Durdane P. 15.4.2003 tarihli dava dilekçesiyle açtığı davada, eşi K.P. in ikinci eşi F.Ak'tan olan 1977 doğumlu, evli oğlu A.P.'i evlat edinmek istediği, mahkemece yasal engel nedeni ile davanın reddine karar verildiği ve hüküm temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 306. maddesinin 3. fıkrasında;

"Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir" hükmü mevcuttur.

Anılan Kanunun 313. maddesinde de ergin ve kısıtlıların hangi hallerde evlat edinilebileceği düzenlenmiştir.

Davacının dosya içinde mevcut nüfus kaydından 1943 doğumlu olduğu ve eşi K.Pişkin ile 8.5.1964 tarihinde evlendiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, davacının Medeni Kanunun 306/3. ve 313. maddelerinde belirtilen koşulları taşıdığı ve eşinin ergin çocuğunu evlat edinmesinde yasal engel bulunmadığı gözönünde bulundurulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ :

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.  • POPULER KONULAR

Dön Aile ve Boşanma Hukuku