Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ.

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ.

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 11318
İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi


............SULH CEZA MAHKEMESİNE

İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı – Avukat Adı ve Soyadı
Adres
KARŞI TARAF : Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü/ANKARA
İTİRAZ EDİLEN İDARİ
PARA CEZASI : … Türk Lirası
İTİRAZ KONUSU : İdari para cezasına itiraz
İTİRAZLARIMIZ :
1- Müvekkilimiz Ö. O. hakkında S.S.K Müfettişi tarafından işyerinde işçi çalıştırıp, bunları bildirmeme gerekçesiyle idari para cezası kesilmiştir. Müvekkil bu cezaya itiraz etmiş ancak S.S.K. İtiraz Komisyonu 01.05.2001 tarih 2001/16 sayılı kararı ile itirazı reddetmiştir.
2- Müvekkilim O. Ticaret Oto Yedek parça Nakliyat ve Taahhüt unvanlı işyeri mevcuttur. Bu işyerinin kayıtları 1983 yılından beri Bağ Kur ve vergi dairesinde mev-cuttur. Burada bir işçi mevcut olup Ek 1 de işe giriş bildirgeleri bulunmaktadır.
3- Müvekkilin daimi işyeri unvanından da anlaşılacağı üzere nakliyat işleri yapmakta, ihale almaktadır. Aldığı bu ihale işinde müvekkile işçilik bildirmediğinden bahisle ceza verilmesinin hukuki dayanağı yoktur. Müvekkil devamlı nakliye işiyle uğraşmaktadır. Ve kendisi şofördür. Kamyonu ile nakliyat yapmaktadır. Almış olduğu iş kendi kapasitesini aşmış olduğundan yetiştiremediğini de piyasadaki nakliyatçılara fatura mukabilinde yaptırmıştır. Ceza verilmesine sebep olan ihale gerekleri yerine getirilirken hiçbir işçi çalıştırmamış bu sebeple sigorta mükellefiyeti olmamıştır. Bu durum sigorta müfettişlerince tespit edilmiştir. Ek 2 Olmayan işçinin bildirilmesi müm-kün değildir.
4- Ekte sunduğumuz 2 Numaralı belge müvekkile ceza kesilen dönemde (1996–1997) sigorta müfettişi tarafından verilmiş ve müvekkilin iddia ettiği gibi bu işyerinde işçi çalıştırmadığını göstermektedir. 3 numaralı belge de 1997 dönemine aittir, yine sigorta müfettişi tarafından düzenlenmiş ve müvekkilin işçi çalıştırmadığı görülmekte-dir. Bütün bu belgeler iddiaları doğrulamaktadır. Müvekkil bu işte işçi kullanmamıştır.
5- Sosyal Sigortalar Kurumunun bu tutumu yani kesmiş olduğu bu idari para cezası örneğin bir bakkalın yapmış olduğu her satışı ve bu satışta kullandığı işçiyi bildirmesi gerekiyormuş gibi bir izlenim doğurmaktadır.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle haksız ve hukuki daya-naktan yoksun idari para cezasının iptalini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…
İtiraz Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
ÖRNEK DİLEKÇE-2

.................SULH CEZA MAHKEMESİNE

İDARİ PARA CEZASINA
İTİRAZ EDEN : Firma Adına Yetkili
Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
KARŞI TARAF : Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
İl Müdürlüğü/...........
TALEP KONUSU : Karşı tarafça kesilen 4.04.2006 tarihli 32 no.lu 1.220,TL.lik idari para cezasının iptaline karar verilmesi dileğidir.
İTİRAZ NEDENLERİ :
1-Karşı taraf olan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ........... İl Müdürlüğünce kesilen para cezası usul ve yasaya aykırıdır. Çünkü 5719 sayılı Kanunun 29/a md. si gereğince şirketimize ait ceza tahakkuk ettirilmiş ise de marketimizde satılan mallar üretim izni alınmış mallar olup marketimizde üretim izni olmayan mal satmamaktayız. Yapılan bu tespit usul ve yasaya aykırıdır.
2-Yine tarafıma gönderilen para cezasında iddiaya konu üretim izni olmayan hangi ürünü sattığımız belirtilmemiştir. Emanete alınan ballar ile ilgili bu cezanın kesildiğini tahmin ediyorum. Oysa sattığımız balların üretim izini etiketler üzerinde mevcuttur. Zaten yediemine alınan, tutanağa konu balların üretim izni olduğu yapılacak incelemede anlaşılacaktır. Suç zabıt tutanağı tarafıma tebliğ edilmemiştir.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle itirazımın kabulü ile öncelik-ler cezaya konu balların bozulma ihtimaline binaen bu malların tarafıma yediemin olarak verilmesi nedeni ile emanete alınma işleminin kaldırılmasına, karşı tarafça kesilen 4.04.2006 tarihli 32 no.lu 1.220 Türk Liralık idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

Firma Yetkilisi
Adı ve Soyadı
İmza
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Reklam

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri