TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZIN REDDİ (KYB) MÜŞTEKİ TELEFON KAYITLAR İNCELENMEDİĞİ • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZIN REDDİ (KYB) MÜŞTEKİ TELEFON KAYITLAR İNCELENMEDİĞİ

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZIN REDDİ (KYB) MÜŞTEKİ TELEFON KAYITLAR İNCELENMEDİĞİ


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 17497


T.C.
YARGITAY
14. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2017/11
KARAR NO:2017/2348
KARAR TARİHİ:02.05.2017

>TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZIN REDDİ KANUN YARARINA BOZMA,SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARET, MÜŞTEKİYE AİT TELEFONDAKİ KAYITLARIN İNCELENMEDEN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ.


Hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, tehdit ve cinsel taciz suçlarından şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 20.04.2016 tarihli ve 2015/101946 soruşturma, 2016/20857 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 24/05/2016 gün ve 2016/1762 Değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde,

Dosya kapsamına göre müştekinin, sosyal medya üzerinden tanıştığı şüphelinin yine sosyal medya üzerinden kendisine hakaret içerikli sözler sarfettiği, tehditte bulunduğunu, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddiasına ilişkin olarak, tespit edilen mesaj içeriklerinde tehdit ve hakaret ve cinsel taciz içerir kayıtların bulunmadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160. maddesinde yer alan “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” şeklindeki düzenleme karşısında, Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmak zorunda olduğu, somut olayda kimlik ve adres bilgileri bilinen, hesap ve telefon numarası mevcut olan şüphelinin ifadesi alınıp belirtilen yönlerden araştırma yapılması, yine müştekinin ifadesinde telefonunda mesaj ve arama kayıtlarının bulunduğunu belirtmesi karşısında müştekinin telefonunda inceleme yapılması gerektiği gözetilmeksizin, eksik soruşturma ile verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara vaki itirazın kabulüne karar verilmesi yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 16.12.2016 gün ve 94660652-105-35-12930-2016- KYB sayılı yazılı istemlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak ile birlikte tevdi kılınmakla gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamede ki düşünce yerinde görüldüğünden, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 24.05.2016 gün ve 2016/1762 Değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde merciince yapılmasına ve dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 02.05.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları