Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ ELE GEÇİREREK POS CİHAZINDA KULLANMA

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ ELE GEÇİREREK POS CİHAZINDA KULLANMA

Mesaj gönderen kararara.com »

YARGITAY
11. Ceza Dairesi 2008/11089 E.N , 2010/7131 K.N.

İlgili Kavramlar

BİLİŞİM SUÇU
DOLANDIRICILIK

Özet
SANIĞIN KATILAN BANKAYA ÜYE İŞYERİ OLARAK BAŞVURUP POS CİHAZI ALDIĞI, FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE, BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLEN KREDİ KARTLARI İLE SAHİPLERİNİN İZNİ OLMAKSIZIN ALIŞVERİŞ YAPILMIŞ GİBİ SLİP ÇEKTİKLERİ OLAYDA, DOLANDIRICILIK SUÇUNUN HİLE UNSURUNUN OLUŞMADIĞI, EYLEMİN SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 765 SAYILI TCK 'NIN 525/B-2 MADDESİNDE YAZILI BİLİŞİM SİSTEMİM KULLANARAK YARAR SAĞLAMA SUÇUNU OLUŞTURACAĞI GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1- Üye işyeri olmak üzere yapılan başvuruda ibraz edilen belgelerden noter onaylı "karar metni" belgesinin Kadıköy Onüçüncü Noterliği'nce onaylanıp onaylanmadığının sorulması, onaylanmamışsa eylemin 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 82. maddesinin 3. fıkrası ve 765 sayılı TCK'nın 342/2-3, 80 (5237 sayılı TCK'nın 204/1-3, 43), onaylanmışsa suça konu belgenin noterce re'sen düzenlenen belgelerden olmayıp sadece onay şeklinde olması karşısında noter işlemi sırasında oluşan sahteciliğin de bulunmadığı dikkate alınarak sanığın eyleminin 765 sayılı TCK'nın 342/1, 80 (5237 sayılı TCK'nın 204/1, 43.) maddeleri kapsamındaki suçu oluşturacağı ve karşılaştırmanın da anılan maddeler arasında yapılarak ortaya çıkan sonuçların denetime imkan verecek şekilde gösterilip birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe olan hüküm belirlenip sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik incelemeye dayanarak karar verilmesi,

2- Dolandırıcılık suçunda unsur olan aldatıcı hareketlerin gerçek kişiye yönelmesi ve gerçek kişinin hataya düşürülerek kendi veya bir başkasının mal varlığı aleyhine, sanık veya bir başkasının lehine bir işlemde bulunmaya yöneltilmesi ve bu işlem sonucunda sanığın kendine veya başkalarının yararına haksız bir menfaat sağlanması gerekir. Somut olayda; sanığın katılan bankaya üye işyeri olarak başvurup pos cihazı aldığı, fikir ve eylem birliği içinde oldukları anlaşılan B... akaryakıt istasyonunda kullanılan ve bir şekilde kredi kart bilgileri ele geçirilen kredi kartları ile sahiplerinin izni olmaksızın alışveriş yapılmış gibi slip çektiklerinin anlaşılması karşısında, dolandırıcılık suçunun hile unsurunun oluşmadığı, eylemin suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 525/b-2 maddesinde yazılı bilişim sistemini kullanarak yarar sağlama suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

3- Kabule göre de; başkasına ait kredi kartının, kart sahibinin rızası dışında kullanılarak yarar sağlanmasının suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nın 245/1. maddesine uygun bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde aynı Yasa'nın 158/1-f maddesiyle karşılaştırma yapılarak lehe yasanın belirlenmesi,

4- TCK'nın 53/3. maddesi uyarınca 1. fıkranın (c) bendinde yazılı, sanığın kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık haklarından yoksunluğun koşullu salıverilme tarihine kadar uygulanacağının gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 22.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj