TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA YETKİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544106
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA YETKİ

Mesaj gönderen kararara.com »

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/1447
KARAR NO : 2013/165
KARAR TARİHİ:15.01.2013


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin yetkisizliğine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili; davalıya trafik sigortalı aracın müvekkilinin sevk ve idaresindeki motosiklete çarpması sonucu müvekkilinin yaralandığını ve sakat kaldığını belirterek, fazlaya ilişkin talep hakları saklı kalmak kaydıyla, 250,00 TL maddi tazminatın temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, HMK.'nun 15/2. maddesi gereğince, can sigortalarında sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın yerleşim yeri mahkemesinin kesin yetkili olduğu gerekçesiyle, mahkemenin yetkisizliğine ve dosyanın Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiş, hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 110. maddesinde "Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabileceği",
Dava tarihinde yürürlükte bulunan mülga 1086 Sayılı HUMK 187/2.maddesinde yetkisizlik itirazının ilk itirazlardan olduğu,
Yasanın 188.maddesinde de ilk itirazların davanın bidayetinde esasa girişilmezden önce hep birlikte dermeyan edilmediği takdirde bir daha dinlenmeyeceği öngörülmüştür.
Somut uyuşmazlıkta, davalının ZMSS sigortacısı olduğu aracın çarpması sonucu yaralanan davacı tarafından açılan maddi tazminat davasında dava dilekçesinin tebliği üzerine davalı yetki itirazında bulunmamıştır.
Bu halde mahkemece yargılamaya devamla toplanacak delillere göre hüküm kurulması gerekirken davanın hukuki nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek uyuşmazlıkta uygulanma imkanı bulunmayan 6100 Sayılı HMK 15/2 maddesinin uygulanması sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu açık olmak üzere 15.01.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj