Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

İTİRAZIN İPTALİ,MAL TESLİMİNDE İRSALİYELİ FATURA.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

İTİRAZIN İPTALİ,MAL TESLİMİNDE İRSALİYELİ FATURA.

Mesaj gönderen kararara.com »


T.C
YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/13382
KARAR NO : 2012/18184
KARAR TARİHİ:03.12.2012Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı şirket temsilcisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


- K A R A R -

Dava, mal satışından kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptali davasıdır.

Davalı yetkilisi, alınan malların bir kısmının konsinye bedelsiz olduğunu, bir kısmının iade edildiğini, alınan malların bedellerinin ödendiğini bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre; davalının ödemeye iadeye ve konsinye bedelsiz verilmeye ilişkin yazılı delil sunmadığı, davacının, teklif edilen yemini eda ettiği gerekçeleriyle davanın kısmen kabulü ile takibin 7.144,20 TL üzerinden devamına, %40 tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.

1)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan öteki temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2)Gerekçede davalının defterlerinin incelendiği belirtilmiş ise de, davalının defterlerinin incelenmediği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu durumda gerekçenin dosya içeriğine uygun olmaması nedeniyle hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir.

3)Davalı 28.12.2007 tarihli irsaliyeli faturaya konu olan malları davacıya iade ettiğini savunmuş, davacı vekili 02.02.2010 tarihli celsede bu faturanın davalıya iade edildiğini bildirmiştir. İrsaliyeli faturada teslim alan ve teslim eden imzaları bulunmaktadır. Bu malların davacıya iade edilip edilmediği konusunda imza incelemesi yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu konuda yemine dayanılarak karar verilmesi isabetli görülmemiştir.

Mahkemece yapılacak iş, anılan irsaliyeli fatura konusu malların davacı yetkilisine teslim edilip edilmediğinin tespiti ile davalı defterlerinde inceleme yapılarak sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir.

SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin öteki temyiz itirazlarının reddine; (2) ve (3) nolu bentte açılanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 03.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
http://WWW.KARARARA.COM


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj