Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

BANKANIN DA İCRA İNKAR TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA OLDUĞU...

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

BANKANIN DA İCRA İNKAR TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA OLDUĞU...

Mesaj gönderen kararara.com »

T.C
YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/12218
KARAR NO : 2012/18260
KARAR TARİHİ:03.12.2012
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili; müvekkilinin davalı bankanın ...şubesinde vadesiz TL hesabının bulunduğunu, müvekkilinin 31.10.2007 tarihinde hesabını kontrol ettiğinde herhangi bir yazılı ve sözlü talimatı olmaksızın hesabından bir gün arayla toplam 10.950,00 TL paranın çekildiğini öğrendiğini, yetkisiz 3. kişilerin ibraz ettikleri sahte resimli kimliklerin banka görevlilerince yeterince kontrol edilmediğini, zira müvekkilinin 14.08.2008 tarihinde nüfus cüzdanını ... da kaybettiğini ve bu sebeple günlük yayınlanan ... gazetesinde kayıp ilanı yayınlattığını, görevli banka personelinin özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle kusurlu olduklarını, müvekkilinin hesabından yetkisiz kişilere yapılan 10.950,00 TL tutarındaki ödemenin müvekkiline iadesi için davalıya ihtarname keşide edildiğini, buna rağmen paranın ödenmemesi üzerine davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek itirazın iptali ile takibin devamına ve %40'tan az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; davacının alacak talebini hesabından para çeken kişilere yöneltmesi gerektiği, müvekkili bankanın husumet ehliyetinin olmadığını, müvekkilinin üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini, zira ödeme sırasında kişisel ve kimlik bilgisi kontrollerinin yapıldığını, bir an için bankanın sorumlu olduğu kabul edilse bile kimlik bilgilerini saklamakla yükümlü olan davacının kusurlu davranışı nedeniyle zararın bir kısmından sorumlu olması gerektiğini belirterek davanın öncelikle husumet yönünden aksi halde esastan reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece toplanan deliller ve dosya kapsamına göre; davacının 14/08/2008 tarihinde nüfus cüzdanını kaybetmesi üzerine günlük yayınlanan yerel bir gazeteye kayıp ilanı verdiği, para çekme makbuzlarına atılan imzanın davacının eli ürünü olup olmadığının tespit edilemediği, davacının hesabından yapılan ödemeler nedeniyle davacı alacağının 12.097,66 TL olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, alacak yargılamayı gerektirdiğinden davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı banka vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


2) Dava konusu alacak likit (bilinebilir, belirlenebilir) nitelikte olduğundan İİK'nın 67/2. maddesi uyarınca davacı yararına icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken, aksi düşünce ile bu talebin reddi doğru görülmemiştir.


SONUÇ: Yukarıda (1) no.lu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) no.lu bentte açıklanan nedenle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine,03.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
http://WWW.KARARARA.COM


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj