Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Borçlar Hukuku Tensip zaptı

Tensip zaptı

Sözleşme, Alım Satım, Bağış, Kefalet, Vekalet, Tazminat Davaları, Kusur Sorumluluğu, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil, Faiz, Temerrüt Faizi, Gecikme Faizi, Zamanaşımı...

Mesaj Çrş Mar 27, 2013 4:45 pm
Özgür_DEMiR Site Üyesi

Mesajlar: 2159
Tensip zaptı'nda, ''Yargılama s afahatının takip edilebilmesi için dosyanın 27/03/2013 tarihinde kontrol edilmesine t ensiben karar verildi.'' denmiştir. Bunun anlamını bilemiyorum Efendim!... kontrol edilmesi ne demektir. Kontrol edildiğinde neler olacak Efendim? En Derin Saygılarımla Efendim!...

Reklam

Dön Borçlar Hukuku