Çekin kaybedilmesi • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ticaret Hukuku Çekin kaybedilmesi

Çekin kaybedilmesi

Ticari İşletme, Tacir, Anonim ve Limited Şirketler, Sigortacılık, Deniz Ticareti, Taşıma, Çek, Bono, Kıymetli Evrak, Kambiyo Senetleri, Kooperatifler, Kollektif ve Komandit Şirketler...

Mesaj 31 Tem 2017 18:01
fikriye Site Üyesi

Mesajlar: 16


merhabalar
müvekkilimin hamili olduğu çek kaybolmuştur ancak vadesi 3 gün önce dolduğu için vadesi geçen çek kambiyo senedi vasfını yitirdiğinden çekin iptali davası açamıyorum,böyle durumda nasıl bir yol izlemem gerekir şimdiden teşekkürler.Mesaj 06 Ağu 2017 00:56
admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27061fikriye yazdı:
merhabalar
müvekkilimin hamili olduğu çek kaybolmuştur ancak vadesi 3 gün önce dolduğu için vadesi geçen çek kambiyo senedi vasfını yitirdiğinden çekin iptali davası açamıyorum,böyle durumda nasıl bir yol izlemem gerekir şimdiden teşekkürler.


YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
2015/12838 E.
2017/844 K.

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ


Hasımsız olarak görülen davada ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 13/05/2015 tarih ve 2015/484-2015/352 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı,...A.Ş. Mecidiyeköy Şubesi'ne ait boş çekin rızası dışında elinden çıkarak zayi olduğunu ileri sürerek çekin iptalini talep etmiştir.

Mahkemece iddia ve tüm dosya kapsamına göre, iptali talep edilen çek yaprağının boş olması sebebiyle kambiyo senedi vasfına haiz olmadığı, ancak kambiyo senetlerinin iptalinin istenebileceği, gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.  • POPULER KONULAR

Dön Ticaret Hukuku