Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ticaret Hukuku EKAP Üzerinde Gelen Tebligat Hakkında.

EKAP Üzerinde Gelen Tebligat Hakkında.

Ticari İşletme, Tacir, Anonim ve Limited Şirketler, Sigortacılık, Deniz Ticareti, Taşıma, Çek, Bono, Kıymetli Evrak, Kambiyo Senetleri, Kooperatifler, Kollektif ve Komandit Şirketler...

yusufkeman04 Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 78


7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU….

Tebligat “hukuksal bir işlemin ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yetkili makamın yasaya ve usule uygun bir biçimde yazı ile veya ilan yoluyla yaptığı belgeleme işlemi” şeklinde tanımlanabilir. Tebliğ mazbatası, tebliğin ne zaman, nerede ve kime yapıldığını ispatlayan belgedir.
1.Değerli Hukukçu Arkadaşlar,İlgili idare tarafından EKAP Aracığıyla 2018 2019 yıllarında bana işlerimiz hakkında mailler geldi.Bu gelen Maillerin EKAP üZERİNDE gelen maiilerin hukuki geçerliği varmı.
2.Firma olarak PTT Elektronik Tebligat Sistemi(UETS) Sözleşmemiz Yapılmamış...


IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1400
Konum: Virankaya


Elektronik tebligatın bile normal tebligat gibi geçerliliğinin bulunup bulunulmadığı tartışılırken mailin tebligat olarak kabul edilmesi zinhar mümkün değildir.
Resim

yusufkeman04 Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 78


IŞIKDEMİR bey efendi dava dilekçemde bu konuda ne yazmam lazım.......

yusufkeman04 Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 78


6 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30617

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları kapsar.


Dön Ticaret Hukuku