Gayrimenkulün kazanımı • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Eşya Hukuku Gayrimenkulün kazanımı

Gayrimenkulün kazanımı

Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi...

Mesaj 06 Kas 2017 23:35
yetkin.atik Site Üyesi

Mesajlar: 1


ortaklığın giderilmesi davasında ihale ile satışı yapılan gayrimenkulün ihale ile kazanılması ardından ihale kazanım bedeli yatırıldıktan sonra mahkeme tapu dairesine "..... isimli kişiye tescil edilmesi" ilişkin yazı göndermiş ancak bu gerekçe ile TMK 705/2 (Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet
tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş
olmasına bağlıdır. ) gereğince anılan madde gereğince miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma hallerinde mülkiyet, tescilden önce kazanılır. Bu durumda taşınmaz, tescil ya da şerh edilmiş olan bütün yükleriyle birlikte yeni malike geçmesi ile mahkemenin yazıyı yazdığı tarih itibariyle kazanılan pay oranının kira geliri de kazanan tarafa gelmesi gerekir mi? bu konu ile ilgili karar veya bir bilgi iletebilirseniz çok sevinirim. aksi halde karşı taraf tapuda tescilin gerçekleşmesini öne sürerek kira gelirinin kendisine ait olduğunu iddia ediyor.
  • POPULER KONULAR

Dön Eşya Hukuku