ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN 4483 SAYILI KANUNA TABİ OLMADIĞI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 3069
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN 4483 SAYILI KANUNA TABİ OLMADIĞI

Mesaj gönderen Güntülü » 12 Haz 2019 22:21

T.C.
DANIŞTAY
1. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO:2016/1864
KARAR NO: 2016/1687

>ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN 4483 SAYILI KANUNA TABİ OLMADIĞI


Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar :

1- 2- Belediye Başkanı,

3- ..4- ………………….. , 27- … Aynı Belediye Meclis Üyes
i

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmesine ilişkin içişleri Bakanının tarih ve sayılı kararı.

Karara İtiraz Edenler : … dışında haklarında soruşturma izni verilenlerin tümü.

Karar İtiraz Etmeyen : Hakkında soruşturma izni verilen …

İçişleri Bakanının ………… tarih ve Mül. Tef. Ku. Bşk. ……. sayılı kararına yapılan itirazlar bağlamında, soruşturulacak eylemler ve ilgilileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Soruşturulacak Eylemler : …} …, …, …, …,

ve …’ın;

1- Belediye Meclisinin …. tarih ve…..sayılı kararıyla ……….. Kültür Merkezi adı verilen binaya, Belediye Meclisinin 3.7.2013 tarih ve 141 sayılı kararıyla terörist …’in ismini vermek.

… ve …’nın;

2- Söz konusu Kültür Merkezinin … ismiyle kullanılmasına devam edilmesini sağlamak.

Eylem Tarihi: 2013 Yılı ve devamı.

İçişleri Bakanlığının tarih ve sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının tarih ve Mül. Tef. Ku. Bşk. sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi ………..’nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 2’nci maddesinde, bu Kanunun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanacağı, suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümlerin saklı olduğu hükme bağlanmış, buna göre kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlar bu Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, ……. Belediye Meclisinin…… tarih ve 101 sayılı kararıyla, …….Parkında bulunan Kültür Merkezine isminin verildiği, Belediye Meclisinin 3.7.2013 tarih ve 141 sayılı kararıyla da, bu Kültür Merkezine bir çatışmada öldürülen terörist …’in isminin verilmesine karar verildiği, Belediye Başkanı …’ün görevi süresince bu ismin kullanıldığı, 2014 Yılı Yerel Seçimlerinden sonra Belediye Başkanı olan …’nın da, … Kültür Merkezi isminin kullanılmasına devam edilmesini sağladığı anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili ön incelemede, söz konusu eylemlerin bir terör örgütüne mensup teröristi yüceltmek, meşrulaştırmak ve övmek maksadıyla gerçekleştirildiği yolundaki tespit ve değerlendirmeler dikkate alınarak ön inceleme konusu eylemlerin, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca “Anayasal düzene karşı işlenen suçlar” kapsamında yürütülecek bir soruşturmada irdelenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu nedenle, itirazların kabulüyle İçişleri Bakanının……. tarih ve Mül. Tef. Ku. Bşk. …….sayılı kararının; 1’inci maddeden … , . . ., … , …, …, …, …, … , …, …, …, …, …, …, …, …, …, … , …, …, … , …, …ve … , 2’nci maddeden de … ve … için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına, söz konusu maddelerden itirazları reddedilenler ile 1’inci maddeden hakkında soruşturma izni verildiği halde bu dosyada itirazı bulunmayan . . . yönünden genel hükümlere göre gereği yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak ……………….. Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine…..


www.kararara.com

Cevapla