YALAN TANIKLIK - TCK 272. Md. • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Kanun Şerhleri Türk Ceza Kanunu Şerhi YALAN TANIKLIK - TCK 272. Md.

YALAN TANIKLIK - TCK 272. Md.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27528YARGITAY 4. Ceza Dairesi Esas:2002/17203 Karar:2003/7613

YALAN TANIKLIK
DAVA SÜRECİNDE YALAN TANIKLIKTAN GERÇEĞE DÖNME HAKKI


Yerel Mahkenece verilen hüküm Temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yaPılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanığın yalan tanıklıkta bulunduğu ileri sürülen tehdit, yaralama, sarhoşluk ve silah gosterme suçlarına iliskin Ankara Sulh Ceza Mahkemesinın 2000/1232 sayılı davanın henuz sonuclanmadıgının anlaşılması ve yalan tanıklık suçlarında yargılama bitinceye kadar gerceğe dönmesinin ve bu nedenle de TCY.nın 289/2.maddesinin uygulanmasının olanaklı bulunması karsısında, sozkonusu davanın kesın sonuca baglanması beklenmeden, hükum kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanıklar Taner, Ahmet'in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki düşüncenin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16.9.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Önceki


  • POPULER KONULAR

Dön Türk Ceza Kanunu Şerhi