ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMAYA SEBEBİYET VERME - TCK 173. Md. • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Kanun Şerhleri Türk Ceza Kanunu Şerhi ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMAYA SEBEBİYET VERME - TCK 173. Md.

ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMAYA SEBEBİYET VERME - TCK 173. Md.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27528Madde 173 - (1) Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Mesaj 26 Ara 2012 11:37
admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27528MADDE 173.– Madde metninde, atom enerjisiyle patlamaya sebep olmak fiili suç hâline getirilmiştir. Geniş kitleleri tahrip edici kuvvete sahip olan ve ekolojik dengenin uzun yıllar boyunca bozulmasına yol açan atom enerjisiyle patlamaya sebebiyet vermek, müstakil bir suç olarak tanımlan­mıştır. İkinci fıkrada ise, bu fiilin taksirle işlenmesi, suç olarak tanımlan­mıştır.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27528MADDE AÇIKLAMALARI:

173. maddenin 1. fıkrasında ise atom enerjisini serbest bırakarak patlamaya neden olma suçu düzenlenmiştir. 2. fıkrada ise bu eylemin taksirle gerçekleştirilmiş olması yaptırıma tabi tutulmuştur. Ancak bu eylemlerin suç teşkil etmesi için bir koşul öngörülmüştür. Buna göre failin eylemleri sonucunda bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet verilmiş olmalıdır. Görüldüğü gibi 173. maddedeki suç da somut tehlike suçudur.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.  • POPULER KONULAR

Dön Türk Ceza Kanunu Şerhi