GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI - TCK 171. Md. • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Kanun Şerhleri Türk Ceza Kanunu Şerhi GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI - TCK 171. Md.

GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI - TCK 171. Md.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275289. Ceza Dairesi 2006/6778 E., 2007/1941 K.

SANIĞIN MAĞDUR OLMASI
TAKSİRLE YANGINA NEDEN OLMA


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-Sanığa atılı 765 sayılı TCK'nın 383/1. maddesine uygun eylemin 5237 sayılı TCK'daki karşılığı olan 171. maddedeki suçu oluşturduğu tüm dosya kapsamına göre; köyde yaşayan sanığın taksirli eylemi ile kendi evinin yanması dışında başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikenin oluşmadığı gözetilerek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7/2, 5252

sayılı Yasa'nın 9/3. maddeleri uyarınca yapılacak değerlendirmede 5237 sayılı TCK'nın 22/6. maddesi hükmü de nazara alınarak, sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiğinin gözetilmemesi,

2-Kabule göre de;

4786 sayılı Kanun ile 647 sayılı Kanun'un 5. maddesine eklenen 5. fıkra hükmü ile getirilen gecikme zammının, 647 sayılı Kanun'u yürürlükten kaldıran 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da öngörülmediği gözetilmeden, anılan madde ile uygulama yapılması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün (BOZULMASINA), 12.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275289. Ceza Dairesi 2006/5986 E., 2007/460 K.

GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE DÜŞÜRÜLMESİ
SUÇUN ŞARTLARININ OLUŞMAMASI


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığa atılı 765 sayılı TCK.nun 383/1. maddesine uygun eylemin 5237 sayılı TCK.ndaki karşılığı olan 171. maddede yazılı suçun oluşabilmesi için, maddede gösterilen şekilde "başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından" somut bir tehlikenin ortaya çıkmış olmasının gerektiği, 6.1.2005 tarihli tutanak ve ekli kroki, sanık anlatımı ile tüm dosya kapsamına göre; köyde yaşayan sanığın taksirli eylemi ile neden olduğu yangında kendi tahıl ambarının kısmen yanması dışında başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikenin oluşmadığı gözetilerek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri uyarınca yapılacak değerlendirmede 5237 sayılı TCK.nun 22/6. maddesi hükmü de nazara alınarak lehe olan yasanın tespiti ile sanığın hukuki durumunun buna göre tayin ve takdiri gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, Üst C.Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA, 30.1.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Önceki


  • POPULER KONULAR

Dön Türk Ceza Kanunu Şerhi