MÜHÜR BOZMA, SUÇUN UNSURLARI, MÜHRÜN KONULUŞ AMACINA AYKIRI DAVRANMAK • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları MÜHÜR BOZMA, SUÇUN UNSURLARI, MÜHRÜN KONULUŞ AMACINA AYKIRI DAVRANMAK

MÜHÜR BOZMA, SUÇUN UNSURLARI, MÜHRÜN KONULUŞ AMACINA AYKIRI DAVRANMAK


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27528YARGITAY 11. Ceza Dairesi
ESAS: 2012/15876
KARAR: 2014/3462


Dosyada mevcut mühürleme ve mühür bozma tutanakları, sanığın ikrara dayalı savunması, tutanak tanığının oluşa uygun yeminli anlatımı ve tüm dosya kapsamına göre, 08.10.2008 tarihinde elektriği kesilerek mühürlenen sayaçtan, 17.04.2009 günü yapılan kontrolde mühürü fiziken bozmadan, sayaçtan geçirmeksizin elektrik kullanmaya devam edildiğinin tespit edildiği, 5237 sayılı TCK'nın 203. maddesinde düzenlenen "mühür bozma" suçunun konusunun, kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin olduğu gibi korunması veya üzerinde değişiklik yapılmaması için konulan mühür olduğu, kanunla verilmiş yetkiye dayalı olarak ve usulüne uygun bir şekilde yetkili makam tarafından konulan mührün kaldırılması ya da konuluş amacına aykırı hareket edilmesi ile mühür bozma suçunun oluşacağı, somut olayda sanığın elektrik sayacına konulan mühürü bozmaksızın direkten gelen branşman kablosunun sayaca girmeden yarmak suretiyle elektrik kullanmayı sürdürerek mührün konuluş amacına aykırı hareket ettiği, yüklenen suçun tüm unsurlarıyla oluştuğu ve sübuta erdiği cihetle mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın suçu işlemediği yolundaki isabetsiz gerekçeyle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 26.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 18259


T.C.K--MADDE 203
Mühür bozma
(1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
"Kanun veya Yetkili makamların emri uyarınca" kelimesinden mührü koyan özel şirketlerin böyle bir yetkisinin olmadığı.Bu mührün koparılmasında veya koparılmadan bir suç işlenmesinin mühür koparma suçunun oluşmayacağı hususta yargıtay görüş değiştirmiştir.

İLGİLİ KARAR
viewtopic.php?f=46&t=20441


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27528Eylemin suç oluşturup oluşturmadığı suç tarihine göre (elektrik dağıtımının özelleştirilme tarihi) farklılık göstermektedir.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 18259


admin yazdı:
Eylemin suç oluşturup oluşturmadığı suç tarihine göre (elektrik dağıtımının özelleştirilme tarihi) farklılık göstermektedir.


Lehe kanun uygulaması yargıtayın karar tarihi itibarı ile resen göz önüne alınmıyormu.?

HÜKÜMLÜ ,KESİNLEŞMEYEN HÜKÜMLE İLGİLİ OLARAK YASA YARARINA BOZMA YASA YOLUNA BAŞ VURAMIYOR, ŞİMDİ YARGITAYCA KESİNLEŞEN HÜKÜM KARŞISINDA YASA YOLUNA BOZMAYA BAŞ VURMASIMI GEREKECEK.?.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27528Aslında durum biraz farklı, özelleştirmeden önce gerçekleştirilen eylemde devlet mührünün konuluş amacına aykırı davranılmak suretiyle suç oluşmuş ve tamamlanmıştır. Özelleştirme ise, ceza kanunlarında lehe bir düzenleme olmadığı gibi, suçu ortadan kaldıran kanuni bir düzenleme de değildir. Lehe kanun uygulaması ancak ceza kanunlarında yapılan değişiklik varsa uygulama alanı bulabilir. Bu nedenle özelleştirme öncesi işlenen fiil suç olarak kalır, özelleştirme sonrası işlenen eylemler ise paylaştığınız kararda da belirtildiği üzere suç değildir diye düşünüyorum.

Bu durumu ayrıca şu örnekle açıklayabiliriz; özelleştirmeden önce kamu görevlisi sayılan Tedaş görevlilerinin işlediği zimmet suçunun özelleştirmeden sonra Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçuna dönüşmeyeceği, yine zimmet suçundan cezalandırılmaları gerektiği misalini verebilirim.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları