VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ, DAVACININ İKAMET MAHKEMESİNDE AÇILABİLECEĞİ • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ, DAVACININ İKAMET MAHKEMESİNDE AÇILABİLECEĞİ

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ, DAVACININ İKAMET MAHKEMESİNDE AÇILABİLECEĞİ


Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 1830


HMK-- MADDE 384
Çekişmesiz yargı işlerinde yetki
(1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkilidir.
T.C.
YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2014/25983
KARAR NO: 2014/26169
KARAR TARİHİ: 22.12.2014


>VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI - DAVACININ KENDİ OTURDUĞU YER MAHKEMESİNDE DE DAVAYI AÇABİLECEĞİ - YETKİ İTİRAZININ REDDİ İLE VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TALEBİN ESASININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU


ÖZET: Velayetin kaldırılması veya ebeveynlerden birinden alınarak diğerine verilmesine yahut kaldırılan velayetin iadesine ilişkin davalardaki yetki konusunda, Türk Medeni Kanununda aksine bir düzenleme bulunmadığına göre, Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki "çekişmesiz yargı ile" ilgili genel yetki kuralı burada da uygulanacaktır. O halde, davacı kendi oturduğu yer mahkemesinde de bu davayı açabilir. Öyleyse, yetki itirazının reddi ile velayetin değiştirilmesi ile ilgili talebin esasının incelenmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçe ile yetkisizlik kararı verilmesi doğru bulunmamıştır.

(6100 S. K. m. 382, 384)

DAVA VE KARAR: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava 17.7.2013 tarihinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra açılmıştır. Bu sebeple; artık davacının müşterek çocuğun velayetinin anneden alınıp kendisine verilmesi yönündeki talebi, bir "çekişmesiz yargı" işidir (6100 s. HMK. m. 382/2-13). Çekişmesiz yargı işlerinde de, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu kabul edilmiştir (6100 s.HMK.m.384). Velayetin kaldırılması veya ebeveynlerden birinden alınarak diğerine verilmesine, yahut kaldırılan velayetin iadesine ilişkin davalardaki yetki konusunda, Türk Medeni Kanununda aksine bir düzenleme bulunmadığına göre, Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki "çekişmesiz yargı ile" ilgili genel yetki kuralı burada da uygulanacaktır. O halde, davacı kendi oturduğu yer mahkemesinde de bu davayı açabilir. Öyleyse, yetki itirazının reddi ile velayetin değiştirilmesi ile ilgili talebin esasının incelenmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçe ile yetkisizlik kararı verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, oybirliği ile, karar verildi.22.12.2014
http://www.kararara.com


www.kararara.com


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları