BEDELSİZ SENEDİ İŞLEME KOYMA UZLAŞMA KAPSAMINDA OLDUĞU • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları BEDELSİZ SENEDİ İŞLEME KOYMA UZLAŞMA KAPSAMINDA OLDUĞU

BEDELSİZ SENEDİ İŞLEME KOYMA UZLAŞMA KAPSAMINDA OLDUĞU


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 18288


T.C.
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2017/15161
KARAR NO:2017/26340
KARAR TARİHİ:7.12.2017
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Bedelsiz senedi kullanma
HÜKÜM: TCK'nun 156/1, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri gereğince mahkumiyet


Bedelsiz senedi kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanığa yüklenen bedelsiz senedi kullanma suçu nedeniyle açılan kamu davası üzerine verilen hükümden sonra 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesi ile 5271 sayılı CMK'nın 253. ve 254. maddelerinde düzenleme yapıldığı gözetilerek yeni düzenlemeye göre uzlaştırma işlemleri yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayininde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca sair hususlar incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 07/12/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları