5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 191 • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 191

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 191

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

kemal61 Site Üyesi

Mesajlar: 21


Bu kanunun 191/8 a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti.suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir...Şimdi sormak istediğim şu.HAGB için aranan şartlar bu maddede aranmıyacakmı.çünkü bu suçun cezası 2 yılın üstünde.admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27544kemal61 yazdı:
Bu kanunun 191/8 a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti.suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir...Şimdi sormak istediğim şu.HAGB için aranan şartlar bu maddede aranmıyacakmı.çünkü bu suçun cezası 2 yılın üstünde.


YARGITAY 20. Ceza Dairesi
Esas No : 2017/7079
Karar No : 2018/1819

TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN

YARGITAY KARARI

Mahkeme : ANTALYA 7. Ağır Ceza Mahkemesi

Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

Hüküm : Mahkûmiyet (değişen suç niteliğine göre "kullanmak için
uyuşturucu madde bulundurma" suçundan)

Dosya İncelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:


Bozmaya uyulduğu, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık hakkında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188/3. maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 22/11/2016 tarihli, 2015/11607 esas ve 2016/8325 karar sayılı bozma ilamına uyularak, sanığın eyleminin 5237 sayılı Kanun’un 191. maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde kullanma suçunu oluşturduğunun kabul edilmesi karşısında, hüküm tarihinden önce 28/06/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 68. maddesi ile yeniden düzenlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinin 8. fıkrasında yer alan “Bu Kanunun; a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, b) 190'ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.” şeklindeki düzenleme gereği, 5271 sayılı Kanun’un 231/6. maddesinde belirtilen şartlar aranmaksızın sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 05/04/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

kemal61 Site Üyesi

Mesajlar: 21


Bu gönderdiğiniz karar herşeyi açıklıyor.Teşekkür ediyorum.Hayırlı ramazanlar.admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27544kemal61 yazdı:
Bu gönderdiğiniz karar herşeyi açıklıyor.Teşekkür ediyorum.Hayırlı ramazanlar.


Rica ederim, size ve vesilenizle tüm site üyelerimize hayırlı ramazanlar olsun...


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.  • POPULER KONULAR

Dön Ceza Hukuku