UYUŞTURUCU TİCARETİ İLE YARGILAMADA SUÇ VASFI DEĞİŞEREK İÇMEK İÇİN BULUNDURMA • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları UYUŞTURUCU TİCARETİ İLE YARGILAMADA SUÇ VASFI DEĞİŞEREK İÇMEK İÇİN BULUNDURMA

UYUŞTURUCU TİCARETİ İLE YARGILAMADA SUÇ VASFI DEĞİŞEREK İÇMEK İÇİN BULUNDURMA


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 18288


T.C
YARGITAY
20. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2017/7079
KARAR NO: 2018/1819
KARAR TARİHİ:05/04/2018
Mahkeme: ANTALYA 7. Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hüküm: Mahkûmiyet (değişen suç niteliğine göre "kullanmak için
uyuşturucu madde bulundurma" suçundan)


>UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN YARGILANIRKEN SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ VE KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU BULUNDURMA SUÇU--HAGB KARARI VERİLECEĞİ.

Dosya İncelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Bozmaya uyulduğu, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;


Sanık hakkında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188/3. maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 22/11/2016 tarihli, 2015/11607 esas ve 2016/8325 karar sayılı bozma ilamına uyularak, sanığın eyleminin 5237 sayılı Kanun’un 191. maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde kullanma suçunu oluşturduğunun kabul edilmesi karşısında, hüküm tarihinden önce 28/06/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 68. maddesi ile yeniden düzenlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinin 8. fıkrasında yer alan “Bu Kanunun; a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, b) 190'ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.” şeklindeki düzenleme gereği, 5271 sayılı Kanun’un 231/6. maddesinde belirtilen şartlar aranmaksızın sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün [b]BOZULMASINA,05/04/2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları