Boşanma davası sırasında eşimle tatile gittik boşanma davam • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Aile ve Boşanma Hukuku Boşanma davası sırasında eşimle tatile gittik boşanma davam

Boşanma davası sırasında eşimle tatile gittik boşanma davam

Kişiler, Ad ve Soyad Düzeltme, Yaş Düzeltme, Aile, Nişanlılık, Evlilik, Ayrılık, Boşanma, Nafaka ve Tazminat, Velayet, Vesayet, Mal Paylaşımı, Evlat Edinme, Babalık ve Tanıma...

Melek evlatlarım Site Üyesi

Mesajlar: 2


2 yıldır devam eden boşanma davam tatile gitmemiz sebebi ile reddolundu. Şahitlerim dahi dinlenmeden davamin reddolunmasi konusunda ne yapabilirim? Eşim beni aldatti halen birlikte olduğu kadın ile yaşıyor tatilden önce ve tatil dönüşü birlikte yaşantımız olmadı kendisini affetmedigimi itiraz dilekçemde belirticem delillerim var devamli siddet gördüm kendisinden. Emsal bir dava örneği varsa ne olursunu yardımcı olun bana...admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27705Melek evlatlarım yazdı:
2 yıldır devam eden boşanma davam tatile gitmemiz sebebi ile reddolundu. Şahitlerim dahi dinlenmeden davamin reddolunmasi konusunda ne yapabilirim? Eşim beni aldatti halen birlikte olduğu kadın ile yaşıyor tatilden önce ve tatil dönüşü birlikte yaşantımız olmadı kendisini affetmedigimi itiraz dilekçemde belirticem delillerim var devamli siddet gördüm kendisinden. Emsal bir dava örneği varsa ne olursunu yardımcı olun bana...YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2013/5521
KARAR NO: 2013/29484

Y A R G I T A Y İ L A M I

DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma
TEMYİZ EDEN :Taraflar


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (kadın) tarafından maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının miktarı ile manevi tazminat talebinin reddi yönünden; davalı-davacı (koca) tarafından ise her iki dava yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 13.12.2013 günü duruşmalı temyiz eden davalı-davacı A... ile vekili Av... ve yine temyiz eden karşı taraf davacı-davalı H... vekili Av. H... geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı kocanın kendi boşanma davasının reddine yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Kocanın, kadının davasına ilişkin temyiz itirazlarına gelince;

Toplanan delillerden; davalı-davacı kocanın boşanmaya neden olan kusurlu eylemlerinden sonra tarafların birlikte Didim'e gittikleri, burada bir hafta tatil yaptıkları, bu tatil dönüşü kadının müşterek evden ayrıldığı, dolayısıyla davacı-davalı kadının da kocanın kusurlu davranışlarını affettiği veya en azından hoşgörü ile karşıladığı bundan sonra da başkaca bir olayın gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. Affedilen veya hoşgörü ile karşılanan olaylara dayanılarak boşanma kararı verilemez. Bu nedenle; davacı-davalı kadının boşanma davasının da reddi gerekirken yazılı şekilde kabul edilip boşanma kararı verilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kadının davası bakımından BOZULMASINA, bozma sebebine göre kocanın boşanmanın fer'ilerine ilişkin temyiz itirazları ile davacı-davalı (kadın)'ın temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, hükmün bozma kapsamı dışında kalan ve incelenmeyen yönler haricindeki bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 990.00 TL. vekalet ücretinin H...'den alınıp A...'ye verilmesine, temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.13.12.2013 (Cuma)


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Melek evlatlarım Site Üyesi

Mesajlar: 2


Teşekkür ederim. Ben boşanma davamım reddine itiraz edicem. Şahitlerim bile dinlenmeden reddolundu davam. Olayın aslı ben onu affetmedim. Bütün yaşadıklarım bir tatil sebebi ile resmen yutturuldu bana şahitlerim tüm gerçeği ifade edecekti ben çocuklarım için o tatile gittim. Cocuklarimi dinlese hakim zaten anlatacaktı ne yapacagimi sasirdim. Temyizden dönüş olmaz mı ne yapmaliyim.secure Editör

Mesajlar: 239


Boşuna vaktini harcama masrafa da girme ...akdenizhan Site Üyesi

Mesajlar: 3


Melek evlatlarım yazdı:
Teşekkür ederim. Ben boşanma davamım reddine itiraz edicem. Şahitlerim bile dinlenmeden reddolundu davam. Olayın aslı ben onu affetmedim. Bütün yaşadıklarım bir tatil sebebi ile resmen yutturuldu bana şahitlerim tüm gerçeği ifade edecekti ben çocuklarım için o tatile gittim. Cocuklarimi dinlese hakim zaten anlatacaktı ne yapacagimi sasirdim. boşanma hakkında temyizden dönüş olmaz mı ne yapmaliyim.


birlikte geçirdiğiniz vakit sebebiyle o ana kadar yapılanları affetmiş sayılıyorsunuz. Bu da boşanma davanızın reddine sebep olmuş. Bundan sonra meydana gelen boşanma sebebi teşkil edecek eylemler nedeniyle yeniden dava açabilirsiniz.


En son akdenizhan tarafından 20 Haz 2018 11:30 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Aile ve Boşanma Hukuku