3194 Sayılı İmar Kanunu'na Eklenen Bir Madde ve "İMAR BARIŞI" Uygulaması... • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Anayasa Hukuku 3194 Sayılı İmar Kanunu'na Eklenen Bir Madde ve "İMAR BARIŞI" Uygulaması...

3194 Sayılı İmar Kanunu'na Eklenen Bir Madde ve "İMAR BARIŞI" Uygulaması...

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, İnsan Hakları, Temel Hak ve Hürriyetler, Yasama, Yürütme Yargı Erkleri, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu, TBMM, Üniversiteler...

remkar Site Üyesi

Mesajlar: 1


3194 Sayılı İmar Kanunu'na Eklenen Bir Madde İle "İMAR BARIŞI" Adı Altında Bir Uygulama Başlatıldı.
Kanun İle Yapılan Ek Madde de KANUN Olduğuna Göre, Bu EK MADDE' nin UYGULANMASI için YÖNETMELİK Gerekmez Mi?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "SAYIŞTAY'DAN GÖRÜŞ ALINDIĞI İBARESİ" İle 6 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete'de bir TEBLİĞ Yayınladı ve Meseleyi Yürürlüğe Koydu.
TEBLİĞ' de KANUN İLE ÇELİŞEN İFADELER VAR...
KANUNDA VE TEBLİĞDE 4708 Sayılı Kanunda Öngörülen YAPTIRIMLARIN Zımnen AFFI VAR...
Birçok Kişi ve Tabii ki En Başta MÜTEAHHİTLER - YAPI DENETİM FİRMALARI - YAPI DENETÇİLERİ Ödüllendirilmiş ve Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce YaptıKları İnşaatlar ve Bu İnşaatların Denetimleri İle ilgili Tabii ki "İLGİLİ İDARELER" de AÇIKÇA İBRA EDİLMİŞLER... İNŞAAT ANLAMINDA VE İNŞAAT YAPIMINDA YER ALAN HERKES AFFEDİLİP ÖDÜLLENDİRİLİRKEN, BUNLARIN HATALARI, EKSİKLERİ SONUCU DEPREMLERDE MEYDANA GELECEK HER TÜRLÜ RİSK YAPI SAHİBİNE FATURA EDİLMİŞ...
ÇOK İLGİNÇ BİR KANUN, ÇOK İLGİNÇ BİR TEBLİĞ... YİNE BİRİLERİ KAZANIYOR... MAL DERDİNE DÜŞMÜŞ VATANDAŞ DEPREMDE KATİLLER TARAFINDAN YAPILAN, KATİLLER TARAFINDAN DENETLENMEYEN VE DENETLEMEYENLERİ DE DENETLEMEYEN "İLGİLİ İDARE" LERİN KATİL ELEMANLARI TARAFINDAN BİNA EDİLEN KATİL YAPILARIN / KATİL BİNALARIN ALTINDA KALIYOR...
  • POPULER KONULAR

Dön Anayasa Hukuku