BORÇLUNUN SAHİP OLDUĞU TEK EVE TEDBİR KOYULABİLİR Mİ? • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İcra ve İflas Hukuku BORÇLUNUN SAHİP OLDUĞU TEK EVE TEDBİR KOYULABİLİR Mİ?

BORÇLUNUN SAHİP OLDUĞU TEK EVE TEDBİR KOYULABİLİR Mİ?

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...

efe2929 Site Üyesi

Mesajlar: 2


Merhaba;

Davacı; açmış olduğu mal paylaşımı davasında davalının sahip olduğu tek eve (ki bu ev dava konusu değildir) tedbir koydurmuştur. Borçlunun haline münasip tek evine tedbir koydurulabilir mi? Dava sırasında koyulan bu tedbir aslında bir haciz mahiyetinde midir? Nitekim haciz mahiyetinde ise haline münasip evin haczedilemeyeceği açıktır. Bu konuda bilgisi olan ve elinde karar olan meslektaşlarımın yardımını rica ederim.
  • POPULER KONULAR

Dön İcra ve İflas Hukuku