kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 

 

 

HUKUK DAVASI TEMYİZ DİLEKÇESİ HAZIRLAMA FORMU - 2014

 

Aşağıdaki Form Alanlarını Doldurunuz... (* işareti bulunan alanlar zorunludur)

 

Temyiz Edenin Adı Soyadı, Adresi:

*

Temyiz Edenin Dosyadaki Sıfatı:

Varsa Vekilinin Adı Soyadı, Adresi:
Karşı Tarafın Adı Soyadı:
Karşı Tarafın Dosyadaki Sıfatı:
Varsa Vekilinin Adı Soyadı, Adresi:

Mahkemenin Adı:

*

Dosya Esas Numarası:

*

Dosya Karar Numarası:

*

Dava Tarihi:

Karar Tarihi:

*

Kararın Tebliğ Tarihi:

Temyiz Tarihi:

*

Dava Konusu:

Dava Değeri:
Dava Hakkında Verilen Karar:

Duruşma İstemli mi?

*

 

 

 

Aşağıdaki Genel Temyiz Nedenlerinden Uygun Olanları Seçiniz... (Hiçbir seçim yapmadığınızda boş temyiz şablonu açılmaktadır.)

 

1- Mahkemenin Yargı Hakkı Yoktur.

31- İlk İtirazlar Hakkında Karar Verilmemiştir.

2- Yargı Yolu Caiz Değildir.

32- Ön İnceleme Tamamlanmadan Tahkikata Geçilmiştir.

3- Dava Konusuna ve Değerine Göre Mahkeme Görevli Değildir.

33- Islah veya Muvafakat Olmadan İddia / Savunma Genişletilmiştir.

4- Kesin Yetki Kurallarına Göre Mahkeme Yetkili Değildir.

34- Ceza Davası Sonucu Beklenmeden Karar Verilmiştir.

5- Davacının / Davalının Taraf Ehliyeti Yoktur.

35- Senetle İspatı Gereken Bir Hususta Tanık Dinlenmiştir.

6- Davacının / Davalının Dava Ehliyeti Yoktur.

36- Resmi Tatil Günlerinde Duruşma Yapılmıştır.

7- Vekil/Mümessil Olmayan Kişiler Huzuruyla Hüküm Verilmiştir.

37- Keşif Tarafların Yokluğunda Yapılmıştır.

8- Vekilin Davaya Vekalet Ehliyeti veya Vekaletnamesi Yoktur.

38- Davalının Yokluğundaki Duruşmada Tanık Dinlenmiştir.

9- Davacı Yatırması Gereken Gider Avansını Yatırmamıştır.

39- Tanıkların Tamamı Dinlenmeden Tekrarla Yetinilmiştir.

10- Teminat Gösterilmesine Dair Karar Yerine Getirilmemiştir.

40- Konusuz Kalan Davada Esasa Dair Karar Verilmiştir.

11- Davacının Dava Açmasında Hukuki Yararı Yoktur.

41- Bilirkişi Raporlarındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilmiştir.

12- Aynı Konuda Görülmekte Olan Derdest Dava Vardır.

42- İstinabe Olunan Mahkeme Taraflara Tebligat Çıkarmamıştır.

13- Aynı Konuda Daha Önce Verilen Kesin Hüküm Vardır.

43- Taraflar İstediği Halde Keşif Yapılmadan Karar Verilmiştir.

14- Davaya Bakması Yasak Olan Hakim Karar Vermiştir.

44- Yetersiz Keşfe ve Bilirkişi Raporuna Dayanılmıştır.

15- Hakim Taraflarca Talep Edilmeyen Konuda Karar Vermiştir.

45- Mazeretli Gelmeyen Tarafa Yeni Duruşma Günü Bildirilmemiştir.

16- Yargılamanın Aleniyeti İlkesi İhlal Edilmiştir.

46- Kararda Temyiz Süresi ve Yeri Açıkça Gösterilmemiştir.

17- Tarafların İddia ve Savunma Hakları İhlal Edilmiştir.

47- Tebligat Usulüne Uygun Yapılmamıştır.

18- Kanun veya Sözleşme Olaya Yanlış Uygulanmıştır.

48- Taraflar Usulüne Uygun Çağrılıp Taraf Teşkili Sağlanmamıştır.

19- Taraflarca Gösterilen Deliller Sebepsiz Olarak Reddedilmiştir.

49- Kesin Süreye Aykırı İşlem Geçerli Sayılmıştır.

20- Hüküm Gerekçesiz Olarak Verilmiştir.

 

50- Faiz ve Faiz Oranı Yanlış Hesaplanmıştır.

21- Kısa Kararla Gerekçeli Karar Uyumlu Değildir.

 

51- Harçtan Muaf Olan Davada Harca Hükmedilmiştir.

22- Duruşma Yapılmadan Dosya Üzerinden Karar Verilmiştir.

52- İhtiyati Tedbire Karar Verilmemesi Doğru Değildir.

23- Uyuşmazlığın Esası İncelenmeksizin Hüküm Verilmiştir.

53- Tanık ve Bilirkişilere Usulünce Yemin Yaptırılmamıştır.

24- Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaksızın Hüküm Verilmiştir.

 

54- Dosyada Hakim ve Zabıt Katibi İmzaları Tam Değildir.

25- Taraflar Gelmediği Halde Dosya İşlemden Kaldırılmamıştır.

55- Davaların Birleştirilmesi Hukuka Uygun Değildir.

26- Davadan Feragat Olduğu Halde Esastan Karar Verilmiştir.  

56- Mahkeme Bozmaya Uyduğu Halde Aykırı Karar Vermiştir.

27- Usulüne Uygun Feragat Olmadığı Halde Dava Reddedilmiştir.  

57- Temyiz Dilekçesinin Mahkemece Reddi Doğru Değildir.

28- Salt Mahkeme Dışı İkrara Dayanılarak Hüküm Verilmiştir.  

58-Avukatlı İşlerde Vekalet Ücretine Hükmedilmemiştir.

29- Sonuca Etkili Bir Usul Kuralı Yanlış Uygulanmıştır.

 

59-Yargılama Giderlerine Hükmedilmemiştir.

30- Usul Kurallarının Yanlış Uygulandığı İtirazı İncelenmemiştir.  

60-Yargılama Giderlerinin Her İki Tarafa Yükletilmesi Haksızdır.

 

 

Varsa Özel Temyiz Nedenlerinizi Metin KutusunaYazınız... (Örneğin: "Boşanma yerine ayrılık kararı verilmesi olaya ve hukuka uygun değildir.")

 

 

                      

 

 

                

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama   

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA