İNFAZ (YATAR) ve DENETİMLİ SERBESTLİK HESAPLAMA PROGRAMI - 2016

Bu program sanığa verilen cezadan sonra ceza infaz kurumunda ve denetimli serbestlikte geçecek süreyi (yatarı) hesaplar. 

Programda tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri lütfen bize bildiriniz...

DENETİMLİ SERBESTLİĞİ 2 YILA ÇIKARAN YENİ YASAYA GÖRE GÜNCELLENMİŞTİR.

Suç Tarihi:

 

01/06/2005 sonrası     01/06/2005 öncesi

 

01/07/2016 öncesi     01/07/2016 sonrası

 

 

Suç Türü:

 

Adi Suç     Terör Suçu      Aşağıdaki suçlar:

 

Kasten Öldürme(81,82), Eşe veya Üst-altsoya veya Kardeşe Karşı Yaralama (86/3-a), Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama(87), Cinsel Suçlar(102vd.), Özel Hayata Karşı Suçlar (132 vd.), Uyuşturucu Ticareti(188), Anayasal Suçlar

 

 

Hükümlünün Yaşı:

15+     15-

 

 

Mahsup (Gözaltı ve Tutukluluk Süresi):

Yok     Var Gün

 

 

Tekerrüre Esas Sabıka Kaydı:

Yok     Var

 

 

Ceza Miktarını Yıl Ay Gün Olarak Giriniz:

 

YIL  AY  GÜN

    

 

 

 

 

 

 

   

Copyright 2010 BETA