kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/8140 E., 1995/9280 K.

KOCANIN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİNİN KARIYA ETKİSİ

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

YABANCI EŞ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/8140 1995/9280

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde Ödöl soyadının Flormann olarak düzeltilmesi
istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davada; davacı kadın, kendisi de Türk Vatandaşı olan kocası ile
evlendiğinde kocasının hanesine naklederek kocasının aile adı olan Ödöl
soyadını aldığını, daha sonra kocasının Türk Vatandaşlığından çıkıp Alman
Vatandaşlığına girdiğini, ancak Almanya’da iken Ödöl olan soyadını
değiştirerek Flormann soyadını aldığını, kendisinin soyadının ise evliliği
devam etmesine rağmen Ödöl olarak kaldığını bildirerek soyadının kocasınınki
olan Flormann olarak değiştirilmesini istemektedir.
Medeni Kanunun 153. maddesi hükmüne göre karı, kocasının aile ismini
taşımak durumunda olup kocasının soyadının değişmesi halinde kendi soyadının
da kendiliğinden değişmesi gerekir. Bu gereğin kayden yerine getirilmesi
nüfus idaresine verilmiş bir idari görevdir. Davacı gerekli belgeleri ibraz
edip bu konuda gerekli formaliteleri tamamladığında kaydındaki soyadı
kocasınınkine uygun olarak idarece değiştirilmelidir.
Bu durumda dava esasa girilmeksizin H.U.M.K. 7. maddesinin 1. fıkrası
hükmü gereği istenen husus idari makamın görevi dahilinde kaldığından
görevsizlik kararı verilmesi gerekirken Türk Vatandaşı olan davacının yabancı
soyadı taşıyamayacağı gerekçesi ile davanın reddi doğru değil isede sonuç
itibariyle davanın reddine ilişkin karar yukarıdaki gerekçe ile doğru
olduğundan mahkeme kararının H.U.M.K. 438. maddesinin son fıkrası uyarınca
gerekçe düzeltilerek ONANMASINA, 26.9.1995 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA