kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/13499 E., 1996/2116 K.

BABALIK

EVLENME VAADİ

MALİ SONUÇLU BABALIK

TÜM SONUÇLARI İLE BABALIK

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
95/13499 96/2116
5.3.1996

Özet:Baba olduğu iddia olunan kişi evli ise ve bu evlilik birliği
devam ediyorsa bunu bilen anaya baba olduğu iddia olunan kişinin evlenme
vaadinde bulunduğu kabul edilemez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki
istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz edenler vekili Av.
Z. A.geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin
konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için
duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar
okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Medeni Kanunun 310 maddesi davalının anaya evlenme vaadetmesi veya
cinsel ilişkinin suç teşkil etmesi ya da ananın üzerindeki nüfuzunu kötüye
kullandığının anlaşılması halinde hakimin tam babalığa hükmedebileceğini
öngörmüştür. Davacı 1.4.1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Doğum anında baba
D. M.’in 1.4.1950 tarihinde evlendiği eşi H. ile evliliği devam
etmektedir. H. 20.11.1990’da ölmüştür. Toplanan delillerden davacının
annesi E.’nin M.ile H.’nün evliliğinin devam ettiğini bildiği halde
onunla ilişkisini devam ettirdiği ve bu evlilik dışı ilişkiden davacının
doğduğu anlaşılmaktadır. Artık babanın anaya evlenme vaadinde bulunduğu
düşünülemez. Tam babalığa hükmedilebilmesi için Medeni Kanunun 310.
maddesinin aradığı şartlar oluşmamıştır. O halde mahkemece tabi babalığa
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru
görülmemiştir.
S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün ikinci bentte gösterilen sebeple
BOZULMASINA duruşma için takdir olunan 6.000.000 Tl. vekalet ücretinin
davacıdan alınıp davalıya verilmesine, kararın bozma kapsamı dışında kalan
temyiz itirazlarının ise REDDİNE, temyiz peşin harcının yatırana geri
verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 5.3.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA