kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
KIBAR DOĞRU/TÜRKİYE


İçtihat Metni

Kibar DOĞRU/TÜRKİYE

2. DAİRE

(Başvuru no. 33155/04)

KARAR

KARAR TARİHİ:10 Kasım 2009

OLAYLAR

Başvuran Kibar Doğru, 1973 doğumlu bir Türk vatandaşıdır ve İstanbul'da yaşamaktadır. AİHM önünde İstanbul Barosu avukatlarından M. Filorinali ve Y. Başara tarafından temsil edilmiştir.

16 Aralık 2008'de AİHM başvuranın, AİHS'nin 6/1 maddesine dayanarak, aleyhinde yürütülen ve iki aşamalı yargılamada on altı yıldan fazla süren cezai takibatın uzunluğuna ilişkin yaptığı şikayeti taraflara tebliğ etmeye karar vermiştir.

13 Ocak ve 24 Temmuz 2009 tarihlerinde AİHM tarafların, Hükümet'in yargılama masraf ve giderleri ile birlikte maddi ve manevi zararları, ödeme gününde uygulanan döviz kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilmek ve uygulanabilir her tür vergiden muaf olmak üzere karşılamak amacıyla 14,000 Euro (on dört bin Euro) ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle yapılan başvuruya yol açan olaylar hususunda başvuranın taleplerinden vazgeçtiği dostane çözüm beyanlarını almıştır. Bu meblağ, AİHS'nin 37. maddesi uyarınca verilen AİHM kararının bildirilme tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir. Sözkonusu meblağın üç ay içinde ödenmemesi halinde, Hükümet, ödeme gerçekleşinceye kadar, Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı marjinal faiz oranına üç puan eklemek suretiyle oluşacak faiz oranına göre basit faiz ödemeyi taahhüt etmiştir.

HUKUK

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü dikkate almaktadır. Çözümün AİHS ve Protokollerinde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatindedir ve başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görememektedir (AİHS'nin in fine 37/1 maddesi).

Yukarıda kaydedilenler ışığında, davanın kayıttan düşürülmesi uygundur.

Yukarıdaki gerekçelere dayalı olarak, AİHM oybirliğiyle

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA