kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
HALİME GÖRGÜLÜ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI


İçtihat Metni

HALİME GÖRGÜLÜ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI

2. DAİRE

(Başvuru no: 6802/03)

KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

(Dostane Çözüm)

KARAR TARİHİ:30 Eylül 2008

OLAYLAR

Başvuranlar Halime Görgülü, Nigar Dirgen, Nuran Ata ve Mehmet Turan Görgülü T.C. vatandaşı olup sırasıyla 1929, 1951, 1960 ve 1950 doğumlu olup İzmir'de ikamet etmektedir. Başvuranlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Aydın Barosu avukatlarından S. Atmaca Sümer tarafından temsil edilmektedir.

Taşınmazlarının kamulaştırılmasının ardından İdare tarafından verilen kamulaştırma bedelini yetersiz bulan başvuranlar İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ek tazminat talebiyle dava açmışlardır.

Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Nisan 1998 tarihli bir karar ile başvuranların bu talebini yerinde bulmuş ve başvuranlara 19 Kasım 1996 tarihinden itibaren geçerli yasal faiz ile birlikte 591.250.500 TL. ödenmesine karar vermiştir.

Yargıtay 12 Ekim 1998 tarihli kararı ile bu hükmü onamıştır.

İdare 21 Nisan 2000 tarihinde ödemeyi gerçekleştirmiştir.

ŞİKAYETLER

AİHS'nin 6. ve Ek 1 no'lu Protokol'ün 1. maddesine atıfta bulunan başvuranlar ek kamulaştırma bedelinin ödenmesindeki gecikmeden ve olayların meydana geldiği dönemdeki enflasyon oranı karşısında ek kamulaştırma bedelinin yetersiz olduğundan şikayetçidir.

HUKUK

AİHM, Hükümetin izleyen beyanını almıştır:

"Türk Hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan başvurunun dostane çözüme kavuşturulması bakımından başvuranlar Halime Görgülü, Nigar Dirgen, Nuran Ata, Mehmet Turan Görgülü'ye ortak karşılıksız olarak 2.280 (iki bin iki yüz seksen) Euro ödemeyi taahhüt eder.

Bu miktar her türlü maddi, manevi zarar ile yargı giderlerini ve harcamaları kapsamakta olup ilgili dönemdeki her türlü vergiden muaf tutularak ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Yeni Türk Lirası'na çevrilecek ve AİHM'nin AİHS'nin 37/1 maddesi gereğince verdiği kararın tebliğ edilmesini izleyen üç ay içinde ödenecektir. Ödemenin öngörülen üç aylık süre içerisinde yapılmaması durumunda, Hükümet tarafından sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır. Bu ödeme davanın nihai halini oluşturacaktır."

AİHM, başvuranlar tarafından imzalanan izleyen beyanı almıştır:

"Türk Hükümeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan başvurunun dostane çözüme kavuşturulması bakımından başvuranlar Halime Görgülü, Nigar Dirgen, Nuran Ata ve Mehmet Turan Görgülü'ye ortak karşılıksız olarak 2.280 (iki bin iki yüz seksen) Euro ödemeyi taahhüt eden beyanını not etmekteyim.

Bu miktar her türlü maddi, manevi zarar ile yargı giderlerini ve harcamaları kapsamakta olup ilgili dönemdeki her türlü vergiden muaf tutularak ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Yeni Türk Lirası'na çevrilecek ve AİHM'nin AİHS'nin 37/1 maddesi gereğince verdiği kararın tebliğ edilmesini izleyen üç ay içinde ödenecektir. Ödemenin öngörülen üç aylık süre içerisinde yapılmaması durumunda, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.

Yapılan bu öneriyi kabul etmekte ve bu başvuruya neden olan olaylarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki tüm şikayetlerden vazgeçmekteyim. Davanın nihai hale geldiğini beyan ederim."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm antlaşmasını dikkate almakta ve bu antlaşmanın Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan İnsan Haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşmenin 37/1 in fine maddesi). Sonuç olarak davanın kayıttan düşürülmesi gerekmektedir.

Bu gerekçelere dayalı olarak, AİHM, oybirliğiyle,

Davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA