kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
KEMAL GÜNGÜ


İçtihat Metni

Kemal GÜNGÜ

2. DAİRE

tarafından Türkiye aleyhine yapılan 20013/03 no'lu başvuru

KARAR
(Dostane Çözüm)

KARAR TARİHİ:1 Temmuz 2008

OLAYLAR

Kemal Güngü adlı başvuran 1973 doğumlu Türk vatandaşıdır ve İstanbul'da yaşamaktadır. AİHM önünde İstanbul Barosu avukatlarından H. Çekiç tarafından temsil edilmiştir. Dava olayları, taraflarca sunulduğu şekliyle şöyle özetlenebilir:

25 Şubat 1994 tarihinde başvuran, PKK üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınmış, 11 Mart 1994 tarihinde tutuklanmıştır. Hazırlanan iddianamede başvuran TCK'nın 125. maddesinde belirtilen; ülke topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya teşebbüs etmek suçu ile suçlanmıştır. 5 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi, başvuranı suçlandığı üzere mahkûm edip ölüm cezasına çarptırmış, ceza daha sonra ömür boyu hapis cezasına dönüştürülmüştür.

19 Eylül 2000 tarihinde Yargıtay başvurana ilişkin kararı bozmuş ve dava dosyasını yeniden görülmek üzere İstanbul DGM 4. Daire'ye göndermiştir. İstanbul DGM 4. Dairesi, her duruşma sonunda suçun niteliği ve delillerin durumunu dikkate alarak başvuranın yargılanmasına tutuklu devam edilmesine karar vermiştir.

3 Haziran 2003 tarihinde başvuran tutukluluğun devamı kararına itiraz etmiş, 5 Haziran 2003 tarihinde mahkeme talebi reddetmiştir. 21 Haziran 2004 tarihinde mahkeme, başvuranın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak yargılamaya tutuksuz devam edilmesine karar vermiştir.

30 Haziran 2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan 16 Haziran 2004 ve 5190 sayılı Yasa ile devlet güvenlik mahkemeleri kaldırılmış, başvuran hakkındaki dava dosyası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre başvuran hakkındaki kovuşturma halen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmektedir.

ŞİKÂYETLER

Başvuran, AİHS'nin 5/3 ve 6/2 maddelerine dayanarak hakkında yürütülen yargılamanın "makul süre" şartını ihlal ettiğini iddia etmiştir.

Başvuran, AİHS'nin 6/1 maddesine dayanarak hakkında yürütülen yargılama süresinin haddinden fazla olduğunu savunmuştur.

HUKUK

Mahkeme, Hükümetin temsilcisinden aşağıdaki beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yukarıda kaydedilen ve AİHM önünde devam etmekte olan başvurunun dostane çözüme kavuşturulması amacıyla, Kemal Güngü'ye karşılıksız olarak 10,000 (on bin) Euro ödemeyi teklif ettiğini bildiririm.

Sözkonusu meblağ, masraflarla birlikte maddi ve manevi tazminatı da kapsamaktadır. Ödeme tarihinde uygulanabilir kur üzerinden Yeni Türk Lirası'na çevrilecek ve uygulanabilir her tür vergiden muaf tutulacaktır. AİHM'nin AİHS'nin 37/1 maddesi bağlamındaki kararının açıklandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenebilecektir. Sözkonusu toplamın, belirtilen üç ay içerisinde ödenmemesi durumunda Hükümet, ödeme gününe kadar Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek orana eşit bir oran üzerinden basit faiz ödeme yükümlülüğünü üstlenir. Ödeme, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir."

Mahkeme, başvuran imzalı aşağıdaki beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, AİHM'de görülmekte olan yukarıda kayıtlı başvuru kaynaklı davanın dostane çözüme kavuşturulması amacıyla, Kemal Güngü'ye karşılıksız olarak 10,000 (on bin) Euro ödemeye hazır olduğunu kaydediyorum.

Sözkonusu meblağ, masraflarla birlikte maddi ve manevi tazminatı da kapsamaktadır. Ödeme tarihinde uygulanabilir kur üzerinden Yeni Türk Lirası'na çevrilecek ve uygulanabilir her tür vergiden muaf tutulacaktır. AİHM'nin AİHS'nin 37/1 maddesi bağlamındaki kararının açıklandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenebilecektir. Sözkonusu toplamın, belirtilen üç ay içerisinde ödenmemesi durumunda Hükümet, ödeme gününe kadar Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek orana eşit bir oran üzerinden basit faiz ödeme yükümlülüğünü üstlenir."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü dikkate almaktadır. AİHM, bu çözümün Sözleşme ve Protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatindedir ve başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görememektedir (AİHS'nin in fine 37/1 maddesi). Sonuç olarak, AİHS'nin 29/3 maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve davanın kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

Yukarıdaki gerekçelere dayanarak, AİHM oybirliğiyle

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA