kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
MUSTAFA DURAK - TÜRKİYE DAVASI


İçtihat Metni

Mustafa DURAK - TÜRKİYE DAVASI

2.DAİRE

(Başvuru no: 469/03)

Kararın Özeti

(Dostane Çözüm)

KARAR TARİHİ: 8 Ocak 2008

OLAYLAR

Mustafa Durak isimli başvuran 1943 doğumlu bir Türk vatandaşıdır ve İzmir'de ikamet etmektedir. Başvuran, AİHM huzurunda İzmir Barosu avukatlarından Y. Durak tarafından temsil edilmektedir.

Taraflarca sunulduğu şekliyle dava olayları şöyle özetlenebilir.

6 Mayıs 1983 tarihinde, Van'daki Tapu Kadastro Komisyonu, bir tapulama tespiti yapmış ve Van'ın Erciş ilçesinde bulunan iki arsanın diğer üç kişiyle birlikte başvuranın babasına ait olduğuna karar vermiştir.

Hazine ile Ş.Y. adında bir şahıs, Tapu Kadastro Komisyonu'nun kararına itiraz etmiştir.

27 Temmuz 1983 tarihinde, Tapu Kadastro Komisyonu bu itirazları reddetmiştir.

18 Ağustos 1983 tarihinde, Hazine ile Ş.Y., Erciş Kadastro Mahkemesi'ne dava açmış ve 27 Temmuz 1983 tarihli kararın iptalini talep etmiştir.

Erciş Kadastro Mahkemesi, 29 Ağustos 1983 tarihinde, davanın esasına ilişkin ilk oturumunu düzenlemiştir.

29 Haziran 1987 tarihinde başvuranın babası vefat etmiştir. Başvuran, annesi ve kardeşleri adli takibata katılma talebinde bulunmuşlardır.

27 Ekim 1987 tarihinde, ilk derece mahkemesi bu talebi kabul etmiştir.

Başvuranın avukatı tarafından 27 Ekim 2003 tarihinde AİHM'ye sunulan bilgiye göre, takibat hala Erciş Kadastro Mahkemesi huzurunda beklemededir.

ŞİKAYETLER

Başvuran, Erciş Kadastro Mahkemesi huzurundaki adli takibatın makul süre içinde sonuçlanmadığı konusunda şikayetçi olmuş ve bu şikayetini AİHS'nin 6. maddesine dayandırmıştır.

HUKUK

AİHM, Hükümet'ten izleyen beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin AİHM önünde bulunan başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere, Mustafa Durak'a karşılıksız olarak 15.000 Euro (on beş bin Euro) tutarında ödeme yapmayı önerdiğini bildiririm.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.T.L.' ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir."

AİHM, başvuran ile avukatı tarafından imzalanan izleyen beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, AİHM'de görülmekte olan yukarıda belirtilen başvuru kaynaklı davanın dostane çözüme kavuşturulması amacıyla, Mustafa Durak'a karşılıksız olarak 15.000 Euro (on beş bin Euro) tutarını ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.T.L.' ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.

Bu öneriyi kabul ediyor ve sözkonusu başvuruya yol açan olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden vazgeçiyorum. Davanın nihai sonuca ulaştığını bildiririm."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder. Bu çözümün Sözleşme ve Eki Protokoller'de tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, diğer taraftan, başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS'nin 37/1 maddesi in fine). Sonuç olarak, AİHS'nin 29 / 3. maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve davanın kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK AİHM, OYBİRLİĞİYLE,

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA