kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
TALEGHANI VD/TÜRKİYE


İçtihat Metni

TALEGHANI vd/TÜRKİYE

2.DAİRE

(Başvuru no. 34202/07)

KARAR

KARAR TARİHİ: 6 Kasım 2007

İşbu karar AİHS'nin 44§2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

OLAYLAR

Başvuranlar Roza Taleghani, Danial Muhammad Albeygi, Nona Muhammad Albeygi ve Mina Samsami sırasıyla 1973, 1977, 1994 ve 1948 doğumlu İran vatandaşlarıdır ve halen Avusturya'da yaşamaktadır. Mahkeme önünde Ankara barosu avukatlarından M. Demir ve S. Efe tarafından temsil edilmektedirler.

29 Mayıs 2007'de ilk üç başvuran, İran'dan kaçmış ve yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmıştır. Dördüncü başvuran; ikinci başvuranın annesi, üçüncü ve dördüncü başvuranların büyükannesidir. Avusturya'da yaşamaktadır. 5 Haziran 2007'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, ilk üç başvuranın taleplerini incelemeyi kabul etmiş ve onlara sığınmacı belgeleri vermiştir. 2007 senesi Temmuz ayında Türkiye'deki Avusturya Konsolosluğu yetkilileri başvuranlar için giriş vizeleri çıkarmıştır.

Bu esnada başvuranlar, Türkiye'ye yasadışı yollardan girmiş olmaları nedeniyle çıkış vizesi alamamıştır.

9 Ağustos 2007'de başvuranların avukatları, AİHM İç Tüzüğü'nün 39. maddesine dayanarak Mahkeme'den, 20 Temmuz 2007'de göz altına alınan ilk üç başvuranın İran'a olası şekilde sınırdışı edilmelerini engellemesini istemiştir. 14 Ağustos 2007'de davanın gönderildiği Daire'nin Başkanı, 39. madde bağlamındaki talebi reddetmiş ancak Daire Yazı İşleri Müdürü'ne 40. madde uyarınca, başvuruyu davalı Hükümet'e bildirme yetkisini vermiştir.

Belirsiz bir tarihte ilk üç başvuran serbest bırakılmıştır. 4 Eylül 2007'de Avusturya'ya hareket etmişlerdir.

ŞİKAYETLER

Başvuranlar esasen, ilk üç başvuranın İran'a sınırdışı edilmelerinin AİHS'nin 3. maddesini ihlal edeceği hususunda şikayette bulunmuştur. Ayrıca şikayetlerini AİHS'nin 5. maddesine dayandırmışlardır.

HUKUK

17 Eylül 2007'de başvuranların avukatları AİHM'ye başvuranların Avusturya'ya gitmek üzere Türkiye'yi terk ettiklerini ve bu nedenle, Türk makamlarının göstermiş olduğu destekten ötürü davalarından vazgeçmek istediklerini bildirmiştir.

21 Eylül 2007'de Hükümet, bu bilgiyi doğrulamış ve AİHS'nin 37/1. maddesinin (c) paragrafı bağlamında davayı incelemeye devam etmenin haklı bir gerekçesi olmaması nedeniyle AİHM'den, davayı kayıttan düşürmesini istemiştir.

AİHM bu şartlar altında başvuranların AİHS'nin 37/1. maddesinin (a) paragrafı bağlamında davalarına daha fazla devam etmek istemediklerinin kabul edilebileceği kanısındadır. Ayrıca, AİHS'nin 37/1. maddesine uyarınca in fine (diğer hususlar meyanında), AİHS ve Protokolleri'nde tanımlanan insan haklarına saygı hususunda, davanın incelenmesine devam edilmesini gerektiren özel koşulların mevcut olmadığı sonucuna varmıştır. Yukarıda kaydedilenler ışığında, davanın kayıttan düşürülmesi uygun görülmüştür.

U GEREKÇELERE DAYANARAK, AİHM OYBİRLİĞİ İLE

Davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA