kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
İSMAIL DUYGULU/TÜRKİYE


İçtihat Metni

İsmail DUYGULU/TÜRKİYE

2.DAİRE

(Başvuru no. 4667/03)

OLAYLAR

Başvuran, İsmail Duygulu, 1965 doğumlu bir Türk vatandaşıdır ve Antalya'da yaşamaktadır. Başvuran Antalya barosu avukatlarından S. Kaplan tarafından temsil edilmektedir.

24 Kasım 1993'de başvuran, İçişleri Bakanlığı aleyhinde dava açmış ve sabıka kayıtlarının silinmesini istemiştir.

14 Mayıs 1997'de Antalya İdare Mahkemesi, başvuranın 1982'de yargılanarak beraat ettiği bir hırsızlık olayının kaydı hariç tüm sabıka kayıtlarının silinmesine karar vermiştir.

8 Kasım 2000'de Yüksek İdare Mahkemesi, kararı onamıştır. Kararın düzeltilmesi talebi, 11 Haziran 2002'de Yüksek İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.

ŞİKAYET

Başvuran, Antalya İdare Mahkemesi önünde aleyhinde açılan davanın AİHS'nin 6/1. maddesi bağlamında makul bir süre içerisinde tamamlanmadığından şikayetçidir.

HUKUK

3 Nisan 2008 tarihinde AİHM, Hükümet'ten aşağıda kaydedilen bildiriyi almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yukarıda kaydedilen ve AİHM önünde devam etmekte olan başvurunun dostane çözüme kavuşturulması amacıyla, İsmail Duygulu'ya karşılıksız olarak 4,000 Euro (dört bin Euro) (maddi ve manevi tazminat olarak 3,000 Euro ve yargılama masrafları için 1,000 Euro) ödemeyi teklif ettiğini bildiririm.

Sözkonusu meblağ, masraflarla birlikte maddi ve manevi tazminatı da kapsamaktadır. Ödeme tarihinde uygulanabilir kur üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek ve uygulanabilir her tür vergiden muaf tutulacaktır. AİHM'nin AİHS'nin 37 § 1. (b) maddesi bağlamındaki kararının açıklandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenebilecektir. Sözkonusu toplamın, belirtilen üç ay içerisinde ödenmemesi durumunda Hükümet, ödeme gününe kadar Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek orana eşit bir oran üzerinden basit faiz ödeme yükümlülüğünü üstlenir. Ödeme, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir."

AİHM, başvuran tarafından imzalanmış olan aşağıdaki bildiriyi almıştır:

"Ben, Avukat Serpil Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, AİHM'de görülmekte olan yukarıda kayıtlı başvuru kaynaklı davanın dostane çözüme kavuşturulması amacıyla, İsmail Duygulu'ya karşılıksız olarak 4,000 Euro (dört bin Euro) (maddi ve manevi tazminat olarak 3,000 Euro ve yargılama masrafları için 1,000 Euro) ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Sözkonusu meblağ, masraflarla birlikte maddi ve manevi tazminatı da kapsamaktadır. Ödeme tarihinde uygulanabilir kur üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek ve uygulanabilir her tür vergiden muaf tutulacaktır. AİHM'nin AİHS'nin 37 § 1. (b) maddesi bağlamındaki kararının açıklandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenebilecektir. Sözkonusu toplamın, belirtilen üç ay içerisinde ödenmemesi durumunda Hükümet, ödeme gününe kadar Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek orana eşit bir oran üzerinden basit faiz ödeme yükümlülüğünü üstlenir.

Teklifi kabul eder ve sözkonusu başvuru hususunda Türkiye aleyhinde sunmuş olduğumuz iddialardan vazgeçerim. Bu durumun, davanın nihai sonucunu oluşturduğunu bildiririm."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü dikkate almaktadır. AİHM, bu çözümün Sözleşme ve Protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatindedir ve başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görememektedir ( AİHS'nin in fine 37/1. maddesi). Sonuç olarak, AİHS'nin 29/3. maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve davanın kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

Yukarıdaki gerekçelere dayanarak, AİHM oybirliğiyle

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA