kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
RECEP DURUK VE ERDEM YÜCEDAĞ

İlgili Kavramlar

ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI

İçtihat Metni

Recep DURUK ve Erdem YÜCEDAĞ

2. DAİRE

(Başvuru no:15/02)

Kararın Özeti

(Dostane Çözüm)

KARAR TARİHİ: 3 Haziran 2008

OLAYLAR

Türk vatandaşı olan başvuranlar, Recep Duruk ve Erdem Yücedağ, sırasıyla 1981 ve 1976 doğumlu olup Diyarbakır'da ikamet etmektedirler. Başvuranlar, AİHM önünde Diyarbakır Barosu avukatlarından B. Kaya ve D.B. Baran tarafından temsil edilmektedirler.

Dava koşulları

Tarafların aktardığı şekliyle dava olayları şu şekilde özetlenebilir:

Başvuranlar, Yücedağ ve Duruk sırasıyla, 19 Nisan 2001 tarihinde saat 20.00'da ve 21 Nisan 2001 tarihinde saat 01.20'de Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmışlardır.

Başvuran Duruk'un yakalandığı gece, Yücedağ'ın ise 20 Nisan 2007 tarihinde evlerinde arama yapılmış, aleyhte hiçbir kanıt bulunmamıştır.

Başvuranlar tarafından imzalanan yakalama ve arama tutanaklarına göre, başvuranların, PKK lehine el ilanları dağıtmalarından ve "korsan gösteriye" katılmalarından şüphelenilmiştir.

23 Nisan 2001 tarihli bir kararla, dosyayı inceleyen Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi nöbetçi hakimi, başvuran Yücedağ'ın gözaltı süresini altı gün uzatmıştır.

25 Nisan 2001 tarihinde, aynı hakim aynı gün başvuran Duruk hakkında da gözaltı süresinin altı gün uzatılmasına karar vermiştir.

28 Nisan 2001 tarihinde önce Savcı ardından hakim tarafından dinlenen başvuranlar, aynı gün serbest bırakılmışlardır.

ŞİKAYETLER

AİHS'nin 5. maddesinin 2, 3, 4 ve 5. paragraflarına atıfta bulunarak başvuranlar:

- yakalanma nedenleri ve kendilerine yöneltilen suçlamalar hakkında makul bir sürede bilgilendirilmediklerinden (5/2),

- gözaltı süresinin uzunluğundan (5/3),

- tutuklanmalarının yasallığına karar vermek ve şayet meşru değilse serbest bırakılmalarına hükmetmek amacıyla bir mahkemeye başvuru imkanına sahip olamamalarından (5/4) ,

- AİHS'nin 5. maddesine aykırı koşullarda tutuklu tutulmalarından dolayı tazminat isteme haklarının bulunmamasından (5/5),

şikayetçilerdir.


HUKUK

AİHM, Hükümet'ten izleyen beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, AİHM'de görülmekte olan 15/02 başvuru kaynaklı davanın dostane çözüme kavuşturulması amacıyla, başvuranlar Recep Duruk ve Erdem Yücedağ'ın herbirine karşılıksız olarak 2.500 Euro (iki bin beş yüz Euro) manevi tazminat ve yargılama masraf ve giderleri için toplam 500 Euro (beş yüz Euro) tutarını ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.T.L.' ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir."

AİHM, başvuran taraf tarafından imzalanan izleyen beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, AİHM'de görülmekte olan 15/02 başvuru kaynaklı davanın dostane çözüme kavuşturulması amacıyla, başvuranların her birine karşılıksız olarak 2.500 Euro (iki bin beş yüz Euro) manevi tazminat ve yargılama masraf ve giderlerinin tamamı için 500 Euro (beş yüz Euro) tutarını ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.T.L.' ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.

Bu öneriyi kabul etmekte ve sözkonusu başvuruya yol açan olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden vazgeçmekteyiz. Davanın nihai sonuca ulaştığını bildiririz."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü dikkate almaktadır. AİHM, bu çözümün Sözleşme ve Protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatindedir ve başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görememektedir ( AİHS'nin in fine 37/1. maddesi). Sonuç olarak, AİHS'nin 29/3. maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve davanın kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK AİHM, OYBİRLİĞİYLE,
Davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA